Krachten bundelen

Just Boeke, projectleider MEE op Weg

Na transitie komt transformatie… Een veel gebruikte kreet binnen het sociaal domein in de eerste maand van 2015. Ook het project MEE op Weg, dat beoogt zelfstandigheid in verkeer en vervoer te vergroten, vaart volop op transformatiekoers. De overgang van een oude vorm naar een beter passende vorm moet antwoorden bieden op de vragen van morgen. De wereld verandert immers in rap tempo waarbij Charles Darwin niet vergeten mag worden. Het vermogen om je aan te passen aan veranderende omstandigheden blijkt nu meer dan ooit van essentieel belang.

Transformatie is dus noodzaak voor het project MEE op Weg. Ook vragen steeds meer gemeenten om een bundeling van krachten. En daar ligt een kans. MEE op Weg wil namelijk slim de mogelijkheden benutten die bijdragen aan de uitdaging om zelfredzaamheid in het (openbaar) vervoer te vergroten. Wat kunnen vervoerders in dit vraagstuk betekenen? Welke applicaties kunnen zelfredzaamheid in verkeer en (openbaar) vervoer vergroten naast de beproefde OV-/Fietsmaatjes vanuit MEE op Weg?

Begin januari 2015 wordt onderzocht hoe vervoerders, een innovatieve app (GoOV is een app die mensen begeleidt met visuele en gesproken aanwijzingen bij het reizen per OV) en MEE op Weg slim kunnen samenwerken om zelfredzaamheid in verkeer en (openbaar) vervoer nog verder mogelijk te maken. In mijn optiek is het antwoord te vinden in de unieke eigenschappen die het project, de app of dienst succesvol maken. Door deze eigenschappen te bundelen in een voorstel komt de stip aan de horizon, waarin zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan mogelijkheden, weer een stukje dichterbij. In een volgend blog ga ik verder in op deze unieke eigenschappen en eerste uitkomsten. Wordt vervolgd.

Meer over MEE op Weg: vergroten van zelfstandigheid in verkeer en (openbaar) vervoer >

Eens sparren?