Samenwerken, delen, verbinden – Sylvia Swart

Sylvia Swart, regiomanager Oost-IJsseloevers en manager MEE Training en Consultancy

“Transformeren binnen de transformatie”

Nu de transitie een feit is hebben veel ketenpartners en beleidsambtenaren mij al gevraagd: (hoe) zie jij de toekomst van MEE voor je? Dat MEE mee-transformeert staat onomstotelijk vast. Door de transities zien veel organisaties zich bijvoorbeeld ineens geconfronteerd met een bredere doelgroep, met daarbij steeds vaker ook mensen met een vorm van beperking die niet zichtbaar is. Hoe om te gaan met deze mensen om zo tijd en dus geld te besparen?

Daarnaast zit de kantelingsgedachte nog lang niet bij een ieder in de genen. Want gekanteld denken is één, maar hoe te handelen en ernaar te werken is iets anders. Neem bijvoorbeeld Sociale Netwerk Versterking (SNV). Ik hoor u denken: dat is niet nieuw. Ik verzeker u dat de MEE werkwijze zeker wel nieuw is. Er zijn inderdaad diverse andere manieren van werken met een sociaal netwerk. Ik zie ook regelmatig slimme marketing waarbij zorgaanbieders het eenvoudig betrekken van de familie al sociale netwerkversterking noemen. In onze ogen is dat iets heel anders. SNV richt zich meteen al bij de eerste ontmoeting op het gericht in beeld krijgen welke kwestie nu werkelijk speelt, welke krachten de cliënt kan inzetten en welke netwerkrelaties van belang kunnen zijn. Deze kunnen dan worden benaderd om mee te denken aan oplossingen en ook actief meehelpen om die oplossing te bereiken. Dat is wezenlijk iets anders dan alleen maar af en toe praten met de familie of hen inschakelen bij het reguliere zorgaanbod.

Naast haar rol als cliëntondersteuner fungeert MEE dan ook als kenniscentrum voor gemeenten en (sociale) partners. Vanuit onze visie zijn mooie en innovatieve producten en projecten ontwikkeld. Dat zullen we dan ook vooral blijven doen, gestuurd vanuit de vraag uit de markt. Actueler dan ooit is bijvoorbeeld MEEdoen in het basisonderwijs, waarbij kinderen en leerkrachten in het regulier basisonderwijs met behulp van een getrainde vrijwilliger samen redzamer worden. Of een project als MEE op Weg, waarbij we samen met jongeren bekijken wat er nodig is om zelfstandig te gaan reizen als alternatief voor aangepast vervoer. Uiteraard met een hoger doel; als je in staat bent zelfstandig te reizen, dan kun je namelijk ook makkelijker participeren in de maatschappij doordat je zelfstandig naar school, stage, maar ook naar de voetbalclub kan gaan. Eigenlijk kan gaan en staan waar je wilt en wanneer je wilt, zoals dat op een gegeven moment ook bij jongeren hoort. Hetzelfde geldt voor projecten als Sport4All (gericht op een duurzame geïntegreerde aanpak rondom sport en beweging voor mensen met een beperking) en Navigator (een brede aanpak ter voorkoming van schooluitval en/of verzuim op de (stage) werkplek). Bewezen projecten met een trackrecord qua resultaat; een investering in het project met een besparing op duurdere kosten in de toekomst. Altijd met de gekantelde gedachte als uitgangspunt en met een toegevoegde waarde die vaak niet alleen in geld is uit te drukken. Want hoe kostbaar is zelfstandig participeren in de maatschappij en welke feitelijke financiering hang je daar dan aan?

Veel gemeenten hebben gekozen om met de MEE consulenten te werken en dat is fijn. De noodzakelijke onafhankelijke cliëntondersteuning is daarmee breed ingekocht. Echter, de kennis en expertise van MEE behelst zoveel meer dan dat. En daarin zien wij onze meerwaarde. De visie van MEE is met de transitie misschien nog wel actueler dan ooit tevoren. Binnen ons kenniscentrum wordt de jarenlange ervaring in het versterken van eigen kracht en netwerk omgezet in innovatieve oplossingen voor gemeenten, bedrijfsleven en non-profit. Om samen meedoen écht mogelijk te maken.

Oneliner: Niet bang zijn voor het verliezen van je positie, jezelf opnieuw uitvinden en MEEtransformeren binnen de transformatie

 

3 reacties

reageer

Reageren is gesloten.

Eens sparren?