Voorkomen van schulden en professionele bewindvoering – Janine van Loenen

Janine van Loenen – projectmedewerker en trainer team Training & Consultancy

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering en schulden neemt helaas jaarlijks toe. En ook de kosten van bewindvoering blijven stijgen. In sommige gemeenten zijn de kosten de afgelopen vier jaar zelfs verdubbeld. Beter en voordeliger is het om budgetbeheer vanuit het netwerk van mensen met een beperking te organiseren. Dat is echter niet altijd makkelijk. Soms leidt het onderwerp ‘geld’ tot onenigheid en wil men de relatie niet op het spel zetten. Helaas wordt er in die situatie dan toch gekozen voor een beschermingsmaatregel of professioneel budgetbeheer. Om schulden en toezicht van een professioneel bewindvoerder te voorkomen, traint MEE mensen uit het netwerk van cliënten die de rol van budgetbeheerder op zich willen nemen. Tijdens vier bijeenkomsten maken deelnemers kennis met beschermingsmaatregelen en krijgen ze o.a. informatie over bewindvoering en mentorschap. Ook het stelsel sociale zekerheid komt aan bod. Welke regelingen zijn er en hoe vraag je die aan? Er is vooral aandacht voor de relatie tussen de hulpvrager en zijn of haar naaste. Ook wordt er een professioneel bewindvoerder uitgenodigd tijdens één van de trainingsavonden. Desgewenst volgt MEE de deelnemers van de cursus na de training nog een jaar via terugkoppelingen en bijeenkomsten. Voor de hulpvragers bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de training ‘Omgaan met geld’ en ‘Financiële weerbaarheid’ om meer financieel inzicht te krijgen.

Deelnemers
Deelnemers aan de training hebben verschillende achtergronden. Een aantal deelnemers uit de training:

  • Een ouder van een zoon die bijna 18 wordt. Deze ouder wil graag handvatten hoe om te gaan met de financiële begeleiding van zijn zoon als hij straks volwassen is en officieel zelf over zijn financiën moet gaan beslissen.
  • Een vader die geen officieel bewind voert over zijn dochter en schoonzoon. Hij behartigt hun financiële en administratieve belangen op een voor hen werkzame manier. De vader geeft tijdens de training aan dat het voor zijn schoonzoon belangrijk kan zijn om deel te nemen aan een training “Omgaan met geld”.
  • Een mevrouw wiens broer nog bij zijn ouders woont. Voor hem zal zij in de toekomst (als haar ouders er niet meer zijn) bewindvoerder zijn. Zij wil nu graag alvast inzicht in regelingen en financieel beheer voor de toekomst, wanneer zij de bewindvoering en mentorschap van haar ouders over gaat nemen.
  • Vrijwilligers die iets (willen gaan) doen voor hun medemens, bijvoorbeeld in de functie van een begeleider in de thuisadministratie. Deze vrijwilligers krijgen regelmatig te maken met mensen met schulden en/of financiële problemen. Zij hebben vooral vragen over wat ze wel of niet mogen doen voor de betrokkene.

Vinger aan de pols
Niet iedereen heeft zelfstandig grip op zijn of haar financiën en is daarin leerbaar. Deze mensen hebben iemand nodig die hen langdurig ondersteunt bij het beheer van hun financiën, anders raken zij in financiële problemen. Met hulp vanuit het netwerk is het mogelijk om veel langer zelfstandig blijven. Bijvoorbeeld iemand in het netwerk die een vinger aan de pols kan houden en kan bijspringen als er hulp nodig is. Vaak is hulp vanuit het directe netwerk ook doeltreffender dan het inschakelen van een professionele hulpverlener. Door het netwerk te ondersteunen bij deze taak, wordt de drempel om het budgetbeheer vanuit het netwerk te regelen lager. En dat is uiteindelijk een mooie winst voor iedereen.

Meer weten? Neem contact op met Janine van Loenen, M : 06 22961716 projectmedewerker en trainer team Training & Consultancy,  MEE Samen.

2 reacties

reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Eens sparren?