Archief voor juli, 2016

Werken en hersenletsel – Janine Berger

11, jul, 2016

Janine Berger, gedragswetenschapper en trainer MEE IJsseloevers

De cijfers liegen er niet om. Jaarlijks krijgen zo’n 160.000 mensen NAH; Niet Aangeboren Hersenletsel. De oorzaken kunnen divers zijn. De gevolgen zijn regelmatig blijvend, onzichtbaar en daardoor onderschat of gemist. Veel van deze mensen waren gewoon werkzaam voor zij het letsel of de aandoening kregen. Ergens in het proces van herstel komt dan de vraag naar boven: kan ik mijn werk weer oppakken?

Dat gaat voor velen niet zomaar. Slechts 40% van degenen die werkzaam waren voor het letsel optrad, is na twee jaar weer aan het werk (bron: CBO Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie). Dat geeft aan dat de vraag niet alleen relevant is voor de werknemer zelf of de omgeving, maar ook voor werkgevers. Werk is voor veel mensen naast een bron van inkomsten ook een zinvolle bezigheid, een plezierige tijdsbesteding en het gevoel een bijdrage te leveren aan de samenleving. Het is dus om meerdere redenen van groot belang serieus te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer met NAH.

Langdurige gevolgen
Van NAH is bekend dat veel mensen nog lang, en soms blijvend, kampen met concentratieverlies en vermoeidheid. Ook het schakelen tussen taken of werken onder tijdsdruk gaat minder soepel dan voorheen, omdat de informatieverwerking trager verloopt. Denk ook aan sociale gevolgen: wellicht lukt het werken in een groot team of op een kamer met meerdere collega’s niet meer omdat dat te veel prikkels oplevert.

Gevaar van overschatting
Helaas zijn dit soort aspecten van functioneren aan de buitenkant niet af te lezen. Dat betekent soms een ingewikkelde beoordeling om te zien wat iemand nog kan, of iemand terug kan keren in zijn oude baan en welke aanpassingen er wellicht nodig zijn. Als je het al ziet. Want ook professionele beoordelaars blijken (volgens gegevens van de Hersenstichting) met enige regelmaat de plank mis te slaan. Dat leidt tot een overschatting van de werknemer met alle vervelende consequenties van dien.

Informatieve website
Voor iedereen die te maken heeft met de combinatie hersenletsel en arbeid is er sinds een kort een mooie, overzichtelijke en informatieve website in gebruik genomen, mogelijk gemaakt door de Hersenstichting: www.werkenmethersenletsel.nl. Hierin staat veel nuttige informatie voor werknemers, werkgevers en andere professionals die met dit onderwerp te maken hebben.

Herkennen en inschatten
Hersenletsel beter herkennen en inschatten levert veel op. Niemand van al de betrokkenen is immers gebaat bij vastlopende werksituaties, arbeidsconflicten of steeds weer moeten “verdedigen” dat bepaalde aanpassingen echt nodig zijn. Het gaat om een grote groep mensen, waarbij met creatieve oplossingen en aanpassingen veel mogelijk is. Dat begint met deskundigheid en een goede inschatting.

Inzet ervaringsdeskundige succesvol

06, jul, 2016

“Wat ben jij fantastisch!”

Onlangs schakelde een consulent van MEE een ervaringsdeskundige vanuit de Ervaar MEE poule in bij een bezoek aan een cliënt. Dit bleek een daverend succes. Zowel voor de cliënt, de consulent en de ervaringsdeskundige zelf. Haar terugkoppeling geeft veel inzicht.

De consulent van MEE vertelde de ervaringsdeskundige: “Wat ben jij fantastisch! Mijn cliënt, die helemaal vastzat en niet in beweging wilde of durfde te komen, zegt een doorbraak te hebben gehad. Je hebt haar enorm na laten denken en haar uitgedaagd. Uitgedaagd om een lastige proces aan te gaan, namelijk het veranderen van de invulling van haar agenda en het loslaten van oude routines/overtuigingen. Dit vanuit je eigen ervaring en bevindingen. Ze gaf aan dat ze zich voor het eerst begrepen voelde, daar waar ze altijd dacht dat ze gek en lastig was. ‘Ik ben dus niet de enige’, zei ze blij. Ik had haar dat niet kunnen geven. Ik heb immers niet het proces doorgemaakt waar zij inzit. Je hebt dus een zeer waardevolle en onmisbare aanvulling in dit traject gegeven! Daarvoor wil je je hartelijk bedanken. Ik ga je zeker weer vragen!”

Lees meer over de inzet van ervaringsdeskundigen.