Categorie archieven

Voorkomen van schulden en professionele bewindvoering – Janine van Loenen

14, mrt, 2016

Janine van Loenen – projectmedewerker en trainer team Training & Consultancy

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering en schulden neemt helaas jaarlijks toe. En ook de kosten van bewindvoering blijven stijgen. In sommige gemeenten zijn de kosten de afgelopen vier jaar zelfs verdubbeld. Beter en voordeliger is het om budgetbeheer vanuit het netwerk van mensen met een beperking te organiseren. Dat is echter niet altijd makkelijk. Soms leidt het onderwerp ‘geld’ tot onenigheid en wil men de relatie niet op het spel zetten. Helaas wordt er in die situatie dan toch gekozen voor een beschermingsmaatregel of professioneel budgetbeheer. Om schulden en toezicht van een professioneel bewindvoerder te voorkomen, traint MEE mensen uit het netwerk van cliënten die de rol van budgetbeheerder op zich willen nemen. Tijdens vier bijeenkomsten maken deelnemers kennis met beschermingsmaatregelen en krijgen ze o.a. informatie over bewindvoering en mentorschap. Ook het stelsel sociale zekerheid komt aan bod. Welke regelingen zijn er en hoe vraag je die aan? Er is vooral aandacht voor de relatie tussen de hulpvrager en zijn of haar naaste. Ook wordt er een professioneel bewindvoerder uitgenodigd tijdens één van de trainingsavonden. Desgewenst volgt MEE de deelnemers van de cursus na de training nog een jaar via terugkoppelingen en bijeenkomsten. Voor de hulpvragers bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de training ‘Omgaan met geld’ en ‘Financiële weerbaarheid’ om meer financieel inzicht te krijgen.

Deelnemers
Deelnemers aan de training hebben verschillende achtergronden. Een aantal deelnemers uit de training:

  • Een ouder van een zoon die bijna 18 wordt. Deze ouder wil graag handvatten hoe om te gaan met de financiële begeleiding van zijn zoon als hij straks volwassen is en officieel zelf over zijn financiën moet gaan beslissen.
  • Een vader die geen officieel bewind voert over zijn dochter en schoonzoon. Hij behartigt hun financiële en administratieve belangen op een voor hen werkzame manier. De vader geeft tijdens de training aan dat het voor zijn schoonzoon belangrijk kan zijn om deel te nemen aan een training “Omgaan met geld”.
  • Een mevrouw wiens broer nog bij zijn ouders woont. Voor hem zal zij in de toekomst (als haar ouders er niet meer zijn) bewindvoerder zijn. Zij wil nu graag alvast inzicht in regelingen en financieel beheer voor de toekomst, wanneer zij de bewindvoering en mentorschap van haar ouders over gaat nemen.
  • Vrijwilligers die iets (willen gaan) doen voor hun medemens, bijvoorbeeld in de functie van een begeleider in de thuisadministratie. Deze vrijwilligers krijgen regelmatig te maken met mensen met schulden en/of financiële problemen. Zij hebben vooral vragen over wat ze wel of niet mogen doen voor de betrokkene.

Vinger aan de pols
Niet iedereen heeft zelfstandig grip op zijn of haar financiën en is daarin leerbaar. Deze mensen hebben iemand nodig die hen langdurig ondersteunt bij het beheer van hun financiën, anders raken zij in financiële problemen. Met hulp vanuit het netwerk is het mogelijk om veel langer zelfstandig blijven. Bijvoorbeeld iemand in het netwerk die een vinger aan de pols kan houden en kan bijspringen als er hulp nodig is. Vaak is hulp vanuit het directe netwerk ook doeltreffender dan het inschakelen van een professionele hulpverlener. Door het netwerk te ondersteunen bij deze taak, wordt de drempel om het budgetbeheer vanuit het netwerk te regelen lager. En dat is uiteindelijk een mooie winst voor iedereen.

Meer weten? Neem contact op met Janine van Loenen, M : 06 22961716 projectmedewerker en trainer team Training & Consultancy,  MEE Samen.

Vrijwilligerswerk mogelijk maken – Tini Doorenweerd

08, feb, 2016

Tini Doorenweerd, projectmedewerker team Training & Consultancy MEE IJsseloevers/MEE Veluwe

Het is een koude winterse dag en ik zit in de trein naar Almere. Op weg naar het projectteam dat zich bezighoudt met “Talenten samen benutten”. Ik heb er zin in! Na een wat moeizame start in de zomer – het werven van deelnemers stagneerde door de vakantieperiode – hebben we er allemaal plezier in om 10 mensen met een beperking te ondersteunen bij het zoeken en vinden van vrijwilligerswerk.

Hoe werkt dat in de praktijk
Samen met kenniscentrum Movisie ontwikkelde MEE IJsseloevers een training waardoor mensen met een beperking meer inzicht krijgen in de eigen capaciteiten en mogelijkheden als vrijwilliger. Dat is een eerste stap. Maar daarmee is er nog geen vrijwilligersbaan. De tweede stap is vrijwilligersorganisaties ontvankelijk maken voor een vrijwilliger met een beperking. We hebben hiervoor in Almere zo’n 15 vrijwilligersorganisaties uitgenodigd voor een themagericht vrijwilligerswerkcafé. Ondanks dat er nog veel vragen zijn, meldden drie organisaties zich aan. Zij willen een plek bieden. Anderen zoeken eerst naar meer kennis en deskundigheid. Ze voelen zich onzeker in de ondersteuning op de werkvloer of hebben een bepaald beeld van mensen met een beperking. Daarom organiseren we in februari een training voor hen en na een match met een deelnemer ondersteunen we nog een tijdje op de werkvloer.

Wie zijn we?
Naast Movisie en MEE IJsseloevers werken de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere en zorgaanbieder Interaktcontour mee aan dit project. Dat maakt het ook zo leuk vind ik; samenwerken met andere organisaties! Naast Almere is er ook eenzelfde project in Deventer en in Noord-Holland bij Heliomare.

Terug naar mijn reis. Door kleurrijk Almere loop ik naar de vergaderlocatie. Daar tref ik enthousiaste trainers aan. De eerste deelnemers hebben de training afgesloten en geëvalueerd.
Ze zijn heel positief over de inhoud en over de attitude en kennis van de trainers. We genieten samen van het moment. Op naar het matchen! We weten dat hierbij ook wel wat hobbels te nemen zijn. Er zijn onverwachte problemen met de gezondheid van deelnemers, maar we blijven positief en verdelen de taken.

In de trein richting Zwolle, laat ik mijn gedachten gaan over dit project. De komende tijd zal ik mail voorbij zien komen over de matches en over de start van een tweede groep deelnemers. Er is veel vraag naar meer vrijwilligers en bij veel mensen met een beperking is er een wens om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligersorganisaties denken misschien niet direct aan een vrijwilliger met een beperking en de omgeving van mensen met een beperking zijn niet altijd stimulerend aanwezig. Kansen en uitdagingen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen wat mij betreft. Talenten samen benutten. Buiten stormt het en razen de wolken voorbij. Bij mij schijnt het zonnetje.

Meer weten over Talenten samen Benutten? Neem contact op met Tini Doorenweerd, T 088 633 0633 projectmedewerker team Training & Consultancy,  MEE IJsseloevers/MEE Veluwe.