Bestuurlijke fusie MEE-organisaties Oost-Nederland

Op 20 juli 2017 hebben de MEE-organisaties MEE Oost, MEE Veluwe en MEE IJsseloevers besloten intensiever te gaan samenwerken. MEE Veluwe en MEE IJsseloevers werden reeds gezamenlijk aangestuurd door een overkoepelende holding. Onder voorbehoud van medezeggenschap van de Ondernemingsraden, zal MEE Oost per 1 januari 2018 eveneens als zelfstandige opererende werkmaatschappij opgenomen worden in deze holding, door het aangaan van een bestuurlijke fusie.

Innovatiekracht, efficiëntie en gedeelde kennis
Het besluit is het gevolg van een verkenning naar de mogelijkheden van een intensievere samenwerking tussen de buurorganisaties in de afgelopen drie maanden. Esther Kopmels, directeur-bestuurder MEE Oost: “Intensivering van de samenwerking biedt kansen, met name als het gaat om het vergroten van de innovatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld voor de verdere borging en doorontwikkeling van de functie cliëntondersteuning en vernieuwende werkwijzen om meedoen mogelijk te maken voor mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Het gezamenlijk aansturen van de aan elkaar grenzende regio’s, leidt daarnaast tot efficiëntievoordelen en gedeelde kennis.”

Geen verandering in dienstverlening
Omdat MEE Oost, evenals MEE Veluwe en MEE IJsseloevers, als zelfstandige werkmaatschappij blijft opereren, heeft dit verder geen gevolgen voor de continuering van de huidige dienstverlening.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Esther Kopmels, bestuurder van MEE Oost, via T 06 46 37 86 73 of Simone van Ruth, bestuurder van MEE Samen, via T 088 633 0 633.

Contact