Traject ‘Ik leer MEE’ voor positieve leerhouding binnen regulier onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs en worden op school zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Maar leerlingen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. Sommige kinderen zijn snel afgeleid en leren het beste wanneer ze een plekje vooraan in de klas krijgen. Andere kinderen vinden het prettig wanneer ze de lesstof gedoseerd krijgen aangeboden of gebruik kunnen maken van een koptelefoon voor een betere concentratie. Om er achter te komen welke manier van leren het beste werkt voor een leerling biedt MEE IJsseloevers het traject ‘Ik leer MEE’ aan.

Het traject ‘Ik leer MEE’
Met behulp van het traject ‘Ik leer MEE’ krijgen leerlingen tussen de 4-20 jaar inzicht in hun sterke kanten en hun ontwikkelpunten. Onder meer door observatie en coaching ontdekken leerlingen welke manier van leren het beste bij hen past. De leerlingen worden gecoacht en leren om met behulp van planningen overzicht te krijgen en te houden. In het traject wordt nauw samengewerkt met ouders, vrijwilligers en leerkrachten. Hierdoor weten alle betrokkenen op welke manier de leerlingen tot een positieve leerhouding kunnen komen en daarmee tot betere ontwikkeling en prestaties binnen het regulier onderwijs.

Belangstelling?
In Almere en Lelystad zijn scholen al geïnteresseerd  in ‘Ik leer MEE’. Heeft u ook belangstelling voor dit traject en wilt u meer weten? Bel dan met Ria Brands, manager Innovatie van MEE IJsseloevers via telefoonnummer 0610320303. Of stuur een e-mail naar r.brands@meesamen.nl.

Contact