Beelden zeggen meer dan woorden

Gratis animatiefilmpjes voor inwoners van Almere

Veel mensen met een beperking worden geholpen door veel verschillende mensen. Daardoor moeten zij vaak opnieuw uitleggen wat zij prettig vinden, hoe handelingen uitgevoerd dienen te worden of hoe hulpmiddelen werken. Om dat te voorkomen en ervoor te zorgen dat belangrijke procedures goed verlopen, introduceert MEE IJsseloevers voor mensen met een beperking die in Almere wonen eigen animatiefilmpjes op maat vanuit het nieuwe project van Taal naar Beeld.

Het voorbeeld van Patrick
Als voorbeeld wordt Patrick genoemd. Hij gebruikt een rolstoel waarvan de kussenhoes regelmatig vervangen moet worden. Het is een vrij ingewikkeld proces dat steeds door iemand anders uitgevoerd wordt. Patrick vond het vervelend om keer op keer uit te leggen hoe dit werkt. Samen met MEE maakte hij daarom een instructiefilmpje waarin de handelingen stap voor stap getoond worden. Nu laat Patrick het filmpje steeds zien als zijn kussenhoes vervangen moet worden. Zo kunnen mensen hem beter helpen, gaat het niet zo vaak fout en hoeft hij niet telkens opnieuw uit te leggen hoe ze dat moeten doen. Dat scheelt ook nog eens veel tijd!

Voor mensen die een filmpje goed kunnen gebruiken
MEE wil ook andere mensen helpen met een animatiefilmpje op maat. Voor mensen die steeds moeten uitleggen hoe het toedienen van hun medicijnen werkt of hoe andere belangrijke handelingen uitgevoerd moeten worden. Maar ook bijvoorbeeld hoe hun kleren in de kast gelegd moeten worden of hoe zij willen dat met hen omgegaan wordt. Zij kunnen veel profijt hebben van een filmpje. Beelden geven alles veel beter weer dan gesproken taal en het geeft mensen meer eigen regie en zelfredzaamheid.

Herkent u zichzelf, een cliënt of naaste hierin? Klik dan op deze link om het voorbeeldfilmpje van Patrick te zien en lees hoe samen met MEE een gratis filmpje kan worden gemaakt.

De stappen voor een gratis filmpje
Na aanmelding via voorgenoemde website, een mailtje naar info@mee-ijsseloevers.nl of 088 – 633 0 633 neemt een consulent van MEE contact op om de situatie te bespreken. Als het nodig is, komen de mensen die het animatiefilmpje gaan maken langs om zelf te kijken hoe de handelingen werken. Vervolgens wordt de animatie gratis gemaakt. Daarna kan het filmpje onbeperkt ingezet worden om een heldere uitleg te geven.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie of bel MEE via 088 – 633 0 633.

Contact