Veel belangstelling voor bijeenkomst psychiatrie binnen gezin

Een groot aantal mensen dat bekend is met GGZ of een partner, ouder of kind heeft met een psychiatrisch ziektebeeld, bezocht op 8 november een themabijeenkomst in ‘t Huiken in Elburg. Die bijeenkomst stond in het teken van psychiatrie binnen het gezin. Er werd ingegaan op de problematiek waar een gezin mee te maken heeft en ervaringsdeskundigen deelden hun verhaal. Mentaal Gezond Noord Veluwe, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Wiel, MEE Veluwe en ervaringsdeskundigen organiseerden de bijeenkomst waar zeker een vervolg op komt.

Vrijwilligers van MEE die zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie zijn sinds ruim een jaar actief als ervaringsdeskundige binnen Elburg. Janine van Loenen van MEE vertelt dat het initiatief is ontstaan uit hun ervaring: “Een opname of het doormaken van een depressie heeft veel impact op het gezin en de omgeving. Onze ervaringsdeskundigen gaven aan dat zij in die periode van hun leven behoefte hadden aan meer informatie en het ontmoeten van lotgenoten.”

Dat de bijeenkomst inspeelt op een behoefte werd duidelijk door de grote belangstelling. Of zoals een van de deelnemers aangeeft: “Door zijn psychiatrische aandoening heeft mijn man veel rust nodig en bemoeit hij zich niet met de opvoeding en ons gezinsleven. Daardoor sta ik vaak alleen voor thuis. Door avonden als deze weet ik dat ik niet de enige ben en weet ik bij wie ik terecht kan als het even niet meer zie zitten.”

Vanwege de grote belangstelling zijn de organiserende partijen voornemens om vaker bijeenkomsten rondom dit thema te organiseren.

Contact