Brede kijk op gezondheid | Gezond Meedoen Staphorst!

Hoe creëren we positieve gezondheid binnen onze samenleving? En wat verstaan we hieronder? Landelijk is er steeds meer aandacht voor het bevorderen van preventief gezond gedrag. Ook in onze gemeente zijn er talloze instanties en initiatieven die dit stimuleren, waaronder MEE als netwerkpartner. We doen dit gezamenlijk vanuit het programma Gezond Meedoen Staphorst!

Met elkaar bundelen we onze krachten en vragen we aandacht voor positieve gezondheid. Daardoor geven wij je beter inzicht in het lokale aanbod is en er merkbaar een samenwerkingsverband tussen de verschillende instanties.

Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wel kan, belangrijk vindt en eventueel wil veranderen. Hierbij gaat het om lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook het vermogen om zich aan te passen, het welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Er zijn vele projecten gestart voor jong en oud. Denk aan de brede samenwerking zoals bij Het Klaverblad een ontmoetingscentrum voor kwetsbare inwoners, het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, de samenwerking op het gebied van alcoholmisbruik, drugs, roken en overgewicht (onder andere via publiekscampagnes IkPas en Stoptober).

Gezond Meedoen Staphorst!

Diverse organisaties, van diëtist tot woonstichting en van onderwijs tot vele welzijns- en zorgorganisaties, maken deel uit van de samenwerking in het platform Gezond Meedoen Staphorst! Het platform is in 2021 opgericht vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk om betrokkenheid en bewustwording te bevorderen op het gebied van preventief gezond gedrag. Dit alles vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid.

We brengen je graag blijvend op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten rondom  Gezond Meedoen Staphorst!. Dit doen we via De Staphorster, website en social media van onze gemeente en aangesloten instanties.

Contact