Brief Tweede Kamer: recht op onafhankelijke cliëntondersteuner onvoldoende bekend

Op 9 september a.s. overlegt de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer met Staatssecretaris van Rijn over de decentralisatie van de WMO/WLZ. In een brief aan de TK brengt MEE Nederland wederom hun grote zorgen over de naleving van de wettelijke waarborgen voor cliënten onder de aandacht van de Tweede Kamer. Als collectief van MEE organisaties ziet MEE dagelijks hoe de decentralisatie uitpakt voor kwetsbare burgers met een beperking. Haar medewerkers zijn actief in bijna alle gemeenten en in heel veel sociale wijkteams. MEE constateert dat vooral mensen met een licht verstandelijke beperking of een GGZ-problematiek slecht in beeld zijn bij gemeentelijke voorzieningen en sociale wijkteams. Daardoor worden zij niet of onvoldoende ondersteund in het formuleren van hun vraag en het vinden van passende zorg en ondersteuning. Zij hebben hierdoor geen toegang tot de noodzakelijke voorzieningen. Isolement, uitval en overlast zijn het gevolg

MEE roept de Tweede Kamer-leden op in het algemeen overleg te bevorderen dat op korte termijn alle WMO en WLZ clienten bekend zijn met hun recht op onafhankelijke clientondersteuning, daar actief op worden gewezen en deze weten te vinden. Het is daarvoor nodig dat de staatssecretaris alle gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders vraagt actief bekend te maken hoe zij hierin hun (wettelijke) verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast pleit MEE voor een publiekscampagne.

Contact