Cliënten met Wlz-indicatie nu ook bij MEE terecht

Mensen met een kwetsbaarheid of beperking kunnen via de gemeentelijke toegang al bij MEE terecht voor cliëntondersteuning binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Vanaf nu kunnen ook cliënten met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) een beroep doen op MEE voor onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliënt kan vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner voor het opstellen, evalueren en bijstellen van hun persoonlijk plan en zorgplan, het kiezen van een zorgaanbieder, bemiddeling wanneer cliënt en zorgaanbieder er samen niet uit komen en informatie en advies over het zorgaanbod in de regio. Wlz-cliënten kunnen voor cliëntondersteuning terecht bij de zorgkantoren. Daarnaast zijn twee onafhankelijke partijen hierover op landelijk niveau gecontracteerd: MEE en Zorgbelang. De cliënt mag zelf kiezen waar hij aanklopt. De WLZ-cliëntondersteuners van MEE zijn onafhankelijk van gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren.

Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen, op basis van de verankering van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz, vanaf heden rechtstreeks een beroep doen op MEE voor:

 • Informatie en advies
  Over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden.
 • Een persoonlijk plan
  Iemand met een Wlz-indicatie kan voor het opstellen, evalueren en bijstellen van zijn persoonlijk plan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. In een persoonlijk plan kan de cliënt de invulling van zijn Wlz-zorg vastleggen: de wijze waarop de persoon zijn leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, volledig/modulair pakket thuis, persoonsgebonden budget) en eventueel de inzet van zorgverleners.
 • Het vinden van een passende zorgaanbieder
  MEE kan de cliënt bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als deze heeft gekozen voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
 • Een zorgplan
  Cliënten die (gaan) verblijven in een instelling, maken met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg die worden vastgelegd in een zorgplan. Een cliëntondersteuner kan helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen ervan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, maar ook om hen tijdens het gesprek bij te staan.
 • Bemiddeling
  De cliënt kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner wanneer deze het met zijn zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van zijn zorgvraag:

  • Als de cliënt vindt dat de zorgaanbieder binnen de grenzen van het indicatiebesluit verkeerde, te weinig zorg of te weinig samenhangende zorg levert;
  • Als de cliënt van mening is dat de zorgaanbieder de bepalingen over de zorgplanbespreking en het zorgplan niet nakomt.

De cliëntondersteuner beziet de ondersteuningsvraag vanuit de Wlz in samenhang
met andere gebieden. Zo kijkt de cliëntondersteuner bij de ondersteuningsvraag naar andere factoren die daarop van invloed kunnen zijn, zoals de omgeving en het netwerk van de cliënt.

Via welke weg?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van cliëntondersteuning tot de Wlz-indicatie is afgegeven. Daarna zorgen de zorgkantoren voor voldoende aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het zorgkantoor heeft hiervoor contracten met MEE en Zorgbelang afgesloten. Het CIZ, de zorgkantoren en de zorgaanbieders moeten cliënten wijzen op het recht op cliëntondersteuning. Hiermee beoogt de Wlz de positie van cliënten te versterken.

Verbinding Wmo en Wlz
Met de uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE binnen zowel de Wmo als de Wlz, is de verbinding tussen beide domeinen gelegd. Cliënten die zich bij de gemeentelijke toegang melden met een Wlz-vraag of met een vraag die zich op het snijvlak begeeft van de Wmo en de Wlz, kunnen hierdoor alsnog per direct doorverwezen naar en opgepakt worden door MEE, waardoor cliënten sneller ondersteund kunnen worden.

Contact