Cliëntondersteuning bij langdurige zorg ook in Twente

Cliënten met een indicatie voor langdurige zorg kunnen in 2016 in alle Twentse gemeenten kosteloos en onafhankelijk een beroep doen op cliëntondersteuning van MEE. Om de positie van deze cliënten te versterken, is het recht op het inschakelen van een cliëntondersteuner sinds 1 januari 2015 stevig verankerd in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). MEE heeft haar werkgebied voor deze cliënten om die reden onlangs dan ook actief uitgebreid naar alle Twentse gemeenten.

Cliënten die op basis van een indicatie langdurig zorg ontvangen, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), kunnen vanaf heden in Twente een beroep doen op een cliëntondersteuner van MEE voor: onafhankelijke informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden. Maar ook voor het opstellen, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan of zorgplan, waarin de invulling van de zorg wordt vastgelegd. Daarnaast kan de cliëntondersteuner helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder of bemiddelen wanneer de cliënt het niet eens wordt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag en het nakomen van bepalingen hierbinnen. Het inschakelen van een cliëntondersteuner is voor alle cliënten kosteloos. Het CIZ, zorgkantoren en zorgaanbieders dienen cliënten actief op dit recht te wijzen.

Onafhankelijk

Om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner, kunnen cliënten die langdurig zorg ontvangen rechtstreeks en kosteloos contact opnemen met MEE. Voor inwoners van de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand kan dat bij MEE IJsseloevers, via het telefoonnummer 088 633 0 633 of wlz@meeijsseloevers.nl. Inwoners van de gemeenten Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland, Losser, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen kunnen rechtstreeks contact opnemen met MEE Oost via T 0314 70 05 55 of wlz@mee-og.nl. Esther Kopmels, bestuurder MEE Oost: “Sinds september 2015 is het werkgebied van MEE Oost uitgebreid met laatstgenoemde Twentse gemeenten. De cliëntondersteuning van MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. In heel Nederland kunnen mensen met een Wlz-indicatie bij MEE terecht, landelijk zijn we de grootste aanbieder van cliëntondersteuning.”

MEE

MEE ondersteunt mensen met een kwetsbaarheid of beperking en hun omgeving bij vragen over zorg, wonen, werk, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. Vanuit haar onafhankelijke positie is MEE er ook om mensen bij te staan, bijvoorbeeld bij een gesprek, een (voor)onderzoek naar een beperking of een aanvraag voor een voorziening of zorg. Naast haar rol als cliëntondersteuner fungeert MEE als kenniscentrum voor gemeenten en sociale partners om de jarenlange kennis en expertise op het gebied van leven met een beperking, het versterken van eigen kracht en netwerken te delen en in te zetten in innovatieve projecten en samenwerkingen.

Contact