Training niet-zichtbare beperkingen nú digitaal

Vanwege het coronavirus kunnen trainingen op locatie momenteel niet doorgaan. Nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven ontstaat er tegelijkertijd ruimte in de agenda’s die goed opgevuld kan worden met het opdoen van kennis. Bijvoorbeeld over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking.

Daarom bieden we het eerste dagdeel van de geaccrediteerde basistraining niet-zichtbare beperkingen momenteel digitaal aan. De andere twee dagdelen kunnen op een later moment gevolgd worden. De training kan op deze wijze ook eenvoudig incompany ingezet worden voor organisaties die bij hun dienstverlening te maken kunnen krijgen met mensen met niet-zichtbare beperkingen.

Werkwijze
De digitale training start met drie kennisvideo’s die deelnemers in eigen tijd kunnen bekijken. Deze video’s betreffen een combinatie van theoretische uitleg door trainers van MEE en persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en autisme. Vervolgens wordt een digitale sessie via Microsoft Teams gepland met +/- vijf deelnemers en de trainers van MEE. Dan gaan we verder de verdieping in. De andere twee dagdelen van de basistraining niet-zichtbare beperkingen kunnen op een later moment gevolgd worden.

Interesse?
Neem voor meer informatie of het direct inplannen van de training contact op met een van onze adviseurs inclusie via T 088 633 0 633. 

 

Contact