Eerste uitkomst Jeugdmonitor: Informatievoorziening grootste probleem

Uit de eerste kwartaalrapportage 2015 van  de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de Informatievoorziening over de jeugdhulp niet goed georganiseerd is. Ouders worden vaak doorverwezen van de ene afdeling binnen de gemeente naar de andere, of van wijkteammedewerker naar zorgprofessional, of van zorgprofessional naar gemeente en andersom. Ook blijkt dat bij 17% van de meldingen, de burgers melden dat zij behoefte hebben aan (cliënt)ondersteuning bij het vragen van hulp of bij lastige situaties en deze blijkbaar niet kunnen vinden. Deze rapportage bespreekt de Tweede Kamer vanmiddag tijdens een debat over de decentralisatie van de jeugdzorg.

In het bijzonder geldt dit probleem van informatievoorziening voor kinderen van wie de indicatie afloopt en voor wie de ouders een nieuwe indicatie of herindicatie moeten aanvragen. De onduidelijkheid hierover leidt tot extra veel stress bij ouders. Zoals een ouder aangaf “ik had het allemaal weer op de rit, maar ben nu weer terug bij af”.

Verbeterpunten
In de rapportage geven we – op basis van meldingen – een aantal verbeterpunten vanuit cliëntenperspectief. Zo moet de informatievoorziening en de afstemming met alle zorgprofessionals in de keten over de voorlichting verbeteren. Volgens de jeugdwet ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij gemeenten. Mensen dienen te weten wat hun rechten en plichten zijn en waar ze terecht kunnen met vragen.

Elk kwartaal
De Monitor Transitie Jeugd, een gezamenlijk initiatief van LOC, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform. Deze monitor brengt in juli een nieuwe rapportage uit en zal dit elk kwartaal doen tot eind 2016. In de volgende rapportage wordt duidelijk of de informatievoorziening van 393 gemeenten verbeterd is of niet. Daarnaast zullen in de loop van 2015 ook andere effecten van de transitie duidelijk worden. MEE heeft daarnaast ook haar eigen signaleringssysteem, waar professionals knelpunten kunnen melden, niet alleen over jeugd, maar over alle levensdomeinen.

Contact