Enquête openbaar vervoer voor mensen met beperking

Hoe ervaren mensen met een beperking het openbaar vervoer, in de eigen gemeente en daarbuiten? Welke verbeteringen kunnen helpen om het openbaar vervoer toegankelijker te maken? Deze vragen stelt MEE in een enquête die mensen met een beperking en professionals die hen ondersteunen vanaf vandaag kunnen invullen. De uitkomsten worden in het najaar aangeboden aan onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en prinses Laurentien.

De aanleiding voor de enquête is een diner pensant van 3 juli jl., waarbij ervaringsdeskundige en medewerker bij MEE Patrick Schmidt bij prinses Laurentien mocht vertellen waar mensen met een beperking vandaag de dag nog tegenaan lopen in het openbaar vervoer. Patrick is vanwege zijn beperking rolstoelafhankelijk en is 5 jaar geleden met MEE in aanraking gekomen door het project MEE op Weg. Hier leerde hij met een OV-/fietsmaatje om met het openbaar vervoer te reizen als alternatief voor aangepast vervoer. Sindsdien reist hij zelfstandig.

Openbaar vervoer kan toegankelijker
De aanleiding voor het diner pensant bij prinses Laurentien over kwetsbaar vervoer was de ratificatie van het VN-verdrag voor personen met een handicap en een brief van de staatsecretaris dat het openbaar vervoer in Nederland nog veel kwetsbaarheden kent voor mensen met een beperking. Met het aanwezige gezelschap is afgesproken dat de uitkomsten van de enquête door MEE aangeboden worden tijdens een ‘Ervaar-mee-reis’ in het najaar van 2017. De focus ligt hierbij vooral op de mogelijkheden om het openbaar vervoer toegankelijker te maken (in plaats van op de beperkingen nu).

Enquête
Er is een enquête voor mensen met een beperking (www.surveymonkey.com/r/vragenlijstov) en een enquête voor professionals die hen ondersteunen (www.surveymonkey.com/r/vragenlijstovprofessionals). Het is mogelijk de enquêtes t/m 14 september in te vullen.

Patrick Schmidt vertelt prinses Laurentien over zijn ervaringen in het openbaar vervoer op het diner pensant van 3 juli jl. in Den Haag.

Contact