Ervaringsdeskundigen gevraagd in Ermelo

Toets de toegankelijkheid in de gemeente

MEE Veluwe heeft een georganiseerde poule van ervaringsdeskundigen die ingezet wordt in verschillende onderdelen van de dienstverlening. Bij cursussen, trainingen en individuele cliëntondersteuning, maar ook bij het toetsen van toegankelijkheid. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf ervaring hebben met het leven met een beperking. Hun inzet blijkt zo succesvol dat MEE in Ermelo de groep ervaringsdeskundigen graag wil uitbreiden. MEE roept belangstellenden dan ook op om zich aan te melden.

MEE Veluwe biedt cliëntondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Door de inzet van ervaringsdeskundigen vindt er een verschuiving plaats in de aanpak bij MEE. De ervaringsdeskundige wordt al in een vroeg stadium betrokken bij (beleids)plannen en ingezet bij gesprekken met gemeenten en cliënten, trainingen en voorlichtingen.

Aanvulling op de dienstverlening
Janine van Loenen, consulent van MEE Veluwe, is enthousiast over de inzet van ervaringsdeskundigen: “Ervaringsdeskundigen zijn door hun ervaring en kennis een aanvulling op de dienstverlening die professionals van MEE bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld toetsen hoe begrijpelijk een website van een dienstverlenende instantie is. Of als mystery guest verschillende locaties bezoeken om te beoordelen hoe toegankelijk ze zijn. Omdat ervaringsdeskundigen ooit tegen dezelfde problemen aanliepen, worden hun tips en adviezen gemakkelijker geaccepteerd. Tegelijkertijd krijgen zijn hierdoor meer zelfvertrouwen, ontwikkelen ze hun vaardigheden en wordt hun sociale netwerk vergroot”.

Aanmelden als ervaringsdeskundige in Ermelo
De groep ervaringsdeskundigen bestaat uit mensen met – en mantelzorgers van -mensen met autisme, niet aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking, een visuele beperking en lichamelijke beperking. Zij zijn woonachtig in Ermelo en krijgen ondersteuning van een coördinator van MEE.

Belangstellenden kunnen bellen met Janine van Loenen, consulent MEE, via telefoonnummer 06 22 96 17 16 of mailen naar janine.vanloenen@meeveluwe.nl.

Contact