Factsheet Verandering in de zorg 2015 voor doven en slechtzienden

Voor mensen met een visuele of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis heeft het ministerie de verandering in de zorg in 2015 in een factsheet Factsheet op een rijtje gezet.

De factsheet is ook in gebarentaal beschikbaar

Contact