Gelders sportakkoord brengt sportambities in beweging

Op maandag 30 januari ondertekende MEE Veluwe het Gelders Sportakkoord. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ingestemd met het Gelders Sportakkoord, dat met tientallen organisaties die actief zijn in de sport is aangegaan. Het is uniek in Nederland dat met zoveel partijen wordt gewerkt aan een gezamenlijke ambitie. Plannen op nationale en internationale schaal worden uitgewerkt. Ook is de aandacht gericht op lokale sportverenigingen in wijken en dorpen.

De ambities op sportgebied zijn toegespitst op de economische, maatschappelijke en sportieve kracht van sport. Naast de provincie zijn de volgende partijen betrokken: sportbonden, bedrijven en ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, sportverenigingen, non-profit organisaties en belangenorganisaties. Zij werken samen om de sportambities te realiseren, ieder vanuit zijn eigen invalshoek en belang. Dat kan leiden tot verrassende combinaties als bijvoorbeeld natuurorganisaties en sportbonden elkaar weten te vinden.

De bovengenoemde partijen werken de komende maanden o.a. aan het versterken van inclusiviteit bij sportverenigingen met behulp van ondersteuning door sportbonden en MEE. Ook wordt de deelname aan sportactiviteiten voor mensen met een beperking gestimuleerd en ondersteund vanuit het programma Sport MEE (van de kenniscentra MEE Oost, Veluwe-IJsseloevers en Gelderse Poort). MEE gaat in gesprek met sociale teams, zorginstellingen en scholen om mensen met een beperking tot sportparticipatie te bewegen. MEE zorgt voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en professionals.

Foto bij persbericht Gelders Sportakkoord_Anja Wouters ondertekekend namens MEE Veluwe

Contact