Gemeente, benut je kansen!

Bij veel sociale wijkteams is het druk. Omdat burgers zich er met al hun vragen melden, en omdat wijkteams zelf hun draai nog moeten vinden. Dat kost veel tijd. Tijd die eigenlijk hard nodig is om al die burgers goed te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld met de aanpak ‘Sociale Netwerk Versterking’, die onder andere in Tilburg een succes is.

Zelf beroep doen op netwerk moeilijk voor mensen met een beperking

Een van de belangrijkste doelstellingen van de grote decentralisatie-operatie is het bevorderen van de participatiemaatschappij. Mensen moeten meer zelfredzaam zijn en elkaar helpen. Dat betekent dat hulpvragers een beroep moeten doen op hun netwerk. Voor mensen een beperking is echter heel moeilijk om zonder ondersteuning zelf een beroep te doen op hun – vaak kleine – netwerk.

Hulpverlener krijgt andere rol
Sociale Netwerk Versterking doet beroep op de eigen kracht van de hulpvrager. Hierbij gaat de rol van hulpverlener over in een rol van procesbegeleider. De oplossingen die de cliënt  met zijn netwerk bedenkt, sluiten vaak beter aan bij de feitelijke hulp en hebben ook een langere levensduur.

De gemeente Tilburg benut de kansen van Sociale Netwerk Versterking volop. Dit doet ze in nauwe samenwerking met onder andere MEE regio Tilburg. Deze aanpak blijkt effectief. Bovendien wordt hij zowel door hulpvragers als door professionals als prettig ervaren.

Hans Blom (directeur/bestuurder MEE-Plus), Irene Thuis (directeur/bestuurder MEE Zuid-Limburg) en Desie Repping (beleidsmedewerker pr & communicatie De Meent Groep) schreven hierover een artikel in het tijdschrift Sociaalbestek van augustus/september 2015.

Download hier het artikel ‘Gebruik de mogelijkheden van Sociale Netwerk Versterking’ (pdf).

De consulenten van MEE IJsseloevers en MEE Veluwe werken ook volgens deze werkwijze.

Contact