Gemeente Hellendoorn beleidsmatig en financieel op koers

Bron: Nieuws Overijssel

De uitvoering van het in de begroting van de gemeente Hellendoorn voor 2017 voorgenomen beleid verloopt volgens plan. En ook financieel blijft de gemeente binnen de van te voren vastgestelde kaders.

De samenleving bepaalt steeds meer
Een belangrijk gezamenlijk kenmerk van de plannen op allerlei gebied is samenwerking. Transformaties in het sociaal domein krijgen concreet vorm door intensieve samenwerking met De Welle, ZINiN, Evenmens en MEE IJsseloevers en focussen op preventie. Ook de politie en de woningstichting spelen in deze samenwerking een belangrijke rol. Eén gezin, één plan en één regisseur, dat is waar we op inzetten in een pilot gebiedsgericht werken.

De revitalisering van delen van bedrijventerrein ‘t Lochter gebeurt in nauw overleg met de ondernemers zelf die zich hebben georganiseerd in de Businessclub Hellendoorn Nijverdal en de vereniging Parkmanagement. Tel daarbij op de cultuurvisie die in de praktijk wordt vormgegeven op basis van de inbreng van tal van (culturele) organisaties en inwoners en het is duidelijk dat de vormgeving van beleid steeds meer van onderop wordt ingevuld.

Investeringen
Belangrijke investeringsprojecten die in 2017 lopen en in 2018 zullen worden gecontinueerd zijn de aanleg en reconstructie van riolering en wegen op verschillende plaatsen in de gemeente, de nieuwbouw van de Elimschool, de aanleg van de Noordzuidverbinding en de revitalisering van bedrijventerrein ‘t Lochter.

Contact