Girls Talk training voor leerlingen Zonnebloemschool Emmeloord

Leerlingen van de Zonnebloemschool in Emmeloord krijgen binnenkort gastlessen over weerbaarheid, seksualiteit en social media aangeboden van MEE. De training “Girls Talk” moet leerlingen weerbaar maken tegen misleiding, loverboypraktijken en gedwongen prostitutie.  

De Zonnebloemschool in Emmeloord is een school voor Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. “Uit onderzoek blijkt dat meisjes met een licht verstandelijke beperking vaker slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie”, aldus Raymond Schrijver van MEE. “Het doel van de training is dan ook om de weerbaarheid van kwetsbare meisjes te vergroten en jongens inzicht te geven in grensoverschrijdend gedrag. Verder wordt er gesproken over vriendschap en relaties, seksualiteit, internet en social media.”

Gastles of cursus op school
Po-, v(s)o- en mbo-scholen die belangstelling hebben voor de training Girls Talk van MEE kunnen in de periode van 12 februari t/m 16 maart 2015 hiervoor een subsidieaanvraag indienen in het kader van een ‘Gezonde School’. Ook leerkrachten kunen door MEE getraind worden om kennis over te dragen. Neem contact op met Team Training & Consultancy voor meer informatie of bel met 088 – 633 0 633.

Contact