Goed voorbereid op gesprek over zorg of ondersteuning

Het ‘keukentafelgesprek’, in veel gemeenten de naam voor het gesprek tussen inwoner en  gemeente of bijvoorbeeld wijkteam over de benodigde zorg of ondersteuning, was in 2015 vaak onderwerp van gesprek. Maar ook nu nog bestaat veel onduidelijkheid rondom het keukentafelgesprek. Om inwoners te helpen zich goed voor te bereiden, heeft MEE een tweetal praktische checklists ontwikkeld: voor en na het gesprek.

In een onlangs gepubliceerde reeks over het eerste jaar keukentafelgesprekken binnen gemeenten (door journaliste Anja Klein), waar ook MEE haar medewerking aan verleende, bleek te meer dat er bij inwoners verschillende verwachtingen bestaan rondom het keukentafelgesprek. “Dan is het goed om te weten dat iedereen recht heeft op het inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Om het gesprek samen voor te bereiden en de situatie in kaart te brengen of bijvoorbeeld om mee te gaan. Dit is bij wet geregeld vanaf 1 januari 2015, en altijd gratis”, aldus Simone van Ruth, bestuurder van MEE IJsseloevers. Uit een onderzoek van Aandacht voor Iedereen blijkt echter dat 57% van de mensen die een gesprek met de gemeente hebben gevoerd, niet op de hoogte was van de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen.   “Een gemiste kans”, merkt Simone van Ruth op, “want uit dezelfde enquête blijkt dat 72% van de mensen die daar wél gebruik van maakten, heel tevreden is hierover.”

Checklist voor en na gesprek
Voor iedereen die een uitnodiging van de gemeente of bijvoorbeeld een wijkteam heeft gekregen voor een gesprek over de hulpvraag, zorg of ondersteuning, is een tweetal checklists ontwikkeld. Een checklist om het gesprek goed voorbereid in te gaan én een checklist om te evalueren of het gesprek goed verlopen is. Simone van Ruth: “De checklist kun je tijdens het gesprek met de gemeente of het wijkteam samen nog even doorlopen, om te zien of er niets vergeten is. En vind je het lastig om het gesprek alleen voor te bereiden of te voeren, dan kun je altijd iemand uit je omgeving vragen je te helpen, of een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.” Download de checklists >

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Sinds 1 januari 2015 is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning stevig verankerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor die wet. Iedereen die onafhankelijke cliëntondersteuning wenst kan hier bij zijn of haar gemeente om vragen. In alle gemeenten in de regio IJsseloevers kan daarvoor o.a. een beroep op MEE IJsseloevers worden gedaan. Dit geldt ook voor mensen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz). Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met  MEE.

Contact