Heel Overijssel zet zich in voor aangepast sporten en bewegen!

Voor mensen met een beperking is het nog niet vanzelfsprekend om dichtbij passend sport- en beweegaanbod te vinden. Zo is het aanbod in de buurt niet altijd toegankelijk, faciliteiten en materialen ontbreken of er is geen vervoer.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom het sport- en beweegbeleid ‘Grenzeloos Actief’ opgesteld. Eén van de pijlers van het landelijke beleid is regionale samenwerking. Daarmee wil het ministerie een landelijk dekkend sport- en beweegaanbod creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Deze pijler sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in Overijssel. Sinds begin 2014 werken 13 Overijsselse gemeenten samen om regionaal een impuls te geven aan het sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Onder de noemer Iedereen Actief wordt ingestoken op het maken van duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en vrijwilligers) en gebruikers (sporters en organisaties).

De beleidsmedewerkers, lokale buurtsport-coaches, regiocoaches aangepast sporten van de 25 gemeenten/lokale sportbedrijven,  Sportservice Overijssel, MEE IJsseloevers en MEE Oost geven met dit samenwerkingsverband een enorme impuls aan het aangepast sporten in Overijssel. Ook andere relevante partijen, zoals bijvoorbeeld de zorg en sport- en beweegaanbieders, worden betrokken bij de uitvoering.

Bron: artikel airplayradio. Lees hier het volledige artikel.

 

Contact