‘Het gaat erom dat mensen zelf weer verder kunnen’

Onze collega Peter Kerstholt is consulent bij het Wijkteam Almere. Hij weet veel over leven met beperkingen. Of het nu gaat om (licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen, beperkingen door een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Onlangs werd hij geïnterviewd voor ‘Samen voor elkaar in Almere’. Lees het artikel hieronder.

“Ik ben een vraagbaak, voor iedereen”, zegt Kerstholt. “Iedere levensfase kent zijn eigen vragen en dynamiek. Maar ik wil niet dat mensen afhankelijk van me worden. Het gaat erom dat zij zelf weer verder kunnen met hun leven. Iedereen moet een beroep kunnen doen op wat hij nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Als het nodig is, leid ik mensen naar passende zorg. De kunst is om erachter te komen waar iemand tegenaan loopt in zijn dagelijkse leven. Dat lukt alleen door een openhartig gesprek met elkaar, en dát is iets dat in het MEE-DNA zit. Wij staan naast de mensen en we zorgen ervoor dat zij zich gehoord voelen en geholpen.”

Ouder echtpaar
“Zo kwam een dame bij me die zich zorgen maakte om haar broer en zijn vrouw, een echtpaar van in de 70. De man heeft een spierziekte en zijn vrouw kon het huishouden en de verzorging van haar man eigenlijk niet meer aan. Daar kwam bij dat het echtpaar zich niet goed begrepen voelde door de huisarts. De kinderen woonden ver weg en de vrouw stond er alleen voor. Ik stelde voor om met hen mee te gaan naar de huisarts voor een gesprek.

Die keek wel even raar op, maar we hadden een prettig gesprek. We kwamen tot de kern van de problematiek; dit echtpaar had andere ondersteuning nodig dan zij nu kregen. In samenspraak met de WMO-consulent heb ik vervolgens geholpen bij de aanvraag voor een indicatie. Ik heb tijdelijk huishoudelijke hulp geregeld zodat de vrouw lucht kreeg. Voor de man heb ik – in overleg met hem – gezorgd voor dagbesteding. Dit was iets wat hij graag wilde en het zou zijn partner ook ontlasten.”

Keuzevrijheid en zelf de regie houden
“Mijn rol is om uit te pluizen wat er aan de hand is, de situatie te ordenen en afspraken met elkaar te maken die goed werken. Ik vind het belangrijk dat mensen keuzevrijheid hebben in het aanbod van zorg. En zelf de regie houden. Ik sta alleen maar even naast hen om het juiste spoor te vinden en om beweging in hun situatie te krijgen.”

Heeft u vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met MEE.

Contact