Jongeren met beperking leren zelfstandig reizen

Jongeren gaan dagelijks op de fiets of met de bus naar vrienden, sportclub of school. Leerlingen met een beperking, die niet altijd in de eigen wijk naar school gaan, maken veelal van jongs af aan gebruik van leerlingenvervoer. Het project MEE op Weg van MEE IJsseloevers biedt leerlingen met een beperking uit de gemeente Wierden de mogelijkheid om zelfstandig te leren reizen.

Jongeren met een beperking die zelfstandig willen leren reizen krijgen tijdens het project ondersteuning van familieleden of vrijwilligers, de zogenoemde OV/fietsmaatjes. De deelnemer bepaalt de route die hij wil oefenen naar zijn school, sportclub, stage of bijbaan. Dat kan lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer. De vrijwilliger oefent en ondersteunt de deelnemer totdat deze de route zelfstandig kan afleggen. Het project MEE op Weg geeft deelnemers het gevoel dat ze er weer bij horen en zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij. Professionals, ouders, leerkrachten en vervoerders spelen daarbij een belangrijke rol.

Aanmelden
Leerlingen uit de gemeente Wierden die gebruik maken van het leerlingenvervoer kunnen deelnemen aan het vervoersproject. Ook leerlingen die geen gebruik maken van leerlingenvervoer (Voortgezet Onderwijs en leerlingen uit laatste leerjaar Speciaal Basis Onderwijs) kunnen meedoen. Daarnaast kunnen jongeren (tot 23 jaar) die gebruik maken van de regiotaxi, zich aanmelden. Neem voor informatie of aanmelding contact op met Sabine Hollak van MEE IJsseloevers via 088 633 0 633 of kijk op www.mee-veluwe-ijsseloevers.nl/mee-op-weg.

 

Contact