Publieksjaarverslag 2017

Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht

Hoe komen we steeds een stapje dichter bij een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen? In de verbinding ontstaat de beweging, dat is onze filosofie. Verbinding van kennis en praktijk. Leefgebieden. Formele en informele netwerken. Individu en samenleving. Maar bovenal door verbinding van mensen, professionals en organisaties. Door samenwerkingen aan te gaan met lokale partners. Met professionals uit allerlei werkvelden. Én ervaringsdeskundigen. Daar staan wij voor. In dit alternatieve jaarverslag geven ervaringsdeskundigen van MEE je een uniek kijkje in hun ervaringen. Op elk van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Want inclusie raakt alle facetten van de samenleving.

Contact