MEE deelt kennis met Samenwerkend Toezicht Sociaal Domein en ministerie VWS

Op 29 maart a.s. brengen zes afgevaardigden van het Toezicht Sociaal Domein/ Samenwerkend Toezicht Jeugd  (TSD/STJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan MEE Veluwe en MEE IJsseloevers. Het doel is om meer kennis op te doen over mensen met een licht verstandelijke beperking en de maatschappelijke knelpunten te bespreken.

Het werkbezoek aan MEE is volgens Sylvia Swart van MEE IJsseloevers een voor de hand liggende keuze. “MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. De afgevaardigden willen onder andere graag onderzoeken of er voldoende aandacht is voor deze specifieke doelgroep bij hulpverlenende instanties. Is de toegang tot diensten en voorzieningen bijvoorbeeld laagdrempelig genoeg? En kijken medewerkers van instanties die gaan over uitkering, schulden en Wmo integraal naar de hulpvraag? MEE heeft een jarenlange ervaring met deze specifieke doelgroep. We hebben daarom een interactief programma samengesteld waarin verschillende maatschappelijke knelpunten aan de orde komen.”

Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ)  is een samenwerkingsverband van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Inspectie van het Onderwijs (IvhO), Inspectie jeugdzorg (IJZ), Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). De vijf rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ) houden toezicht op het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De inspecties richten zich op de vraag of zij in de praktijk kunnen zien of het stelsel werkt zoals beoogd; krijgen kwetsbare burgers de benodigde zorg en ondersteuning, is deze passend, effectief en waar nodig samenhangend? Daarbij maken de inspecties gebruik van twee toezichtkaders: Toezichtkader stelseltoezicht jeugd en Toezichtkader stelseltoezicht volwassenen in het sociaal domein.  Zie voor meer informatie: https://www.jeugdinspecties.nl/

Contact