MEE en onderwijs: terugdringen aandeel meisjes met LVB in gedwongen prostitutie

Groot aandeel meisjes met LVB in gedwongen prostitutie

13 januari 2015 – Warner ten Kate, landelijk officier justitie mensenhandel, in ‘Jojanneke in de prostitutie’: “Uit onderzoek blijkt dat meisjes met een licht verstandelijke beperking vaak slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie. Ook kwetsbare meisjes die in een jeugdinstelling zitten, zijn een gemakkelijke prooi voor mensenhandelaren die hen buiten opwachten.” Het gevolg van onder andere loverboypraktijken, misleiding, gepretendeerde verliefdheid en chantage. Bekijk fragment (minuut 21.00 – 22.42) >

Samen sterk in het onderwijs

MEE maakt zich in samenwerking met scholen sterk voor de aanpak van dit probleem door het aanbieden van gastlessen en cursussen op het gebied van:

  • Het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare meisjes
  • Jongens leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag
  • Bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties
  • Het leren van vaardigheden op het gebied van vriendschap en relaties, internet en sociale media

De gastlessen en cursussen zijn zowel rechtstreeks gericht op leerlingen en jongeren, maar ook docenten worden betrokken en getraind om kennis over te dragen en eventuele handelingsverlegenheid weg te nemen. Meer over gastlessen en cursussen en de mogelijkheden voor uw school >

Gastles of cursus op uw school?

Dat kan direct! Van 12 februari t/m 16 maart 2015 kunnen po-, v(s)o- en mbo-scholen bovendien wederom een aanvraag doen om dergelijke gastlessen of cursussen te vergoeden in het kader van een ‘Gezonde School’. Neem contact op voor meer informatie >

Contact