MEE en Restart werken samen aan WerkFit voor UWV

In opdracht van het UWV, gaan MEE en Restart WerkFit-trajecten uitvoeren. WerkFit-trajecten zijn activeringstrajecten voor mensen uit de Wajong of Wia die nog niet toe zijn om te re-integreren naar betaald werk. Werkfit maken betekent ervoor zorgen dat de cliënt een realistisch beeld krijgt van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. En hem indien mogelijk helpen om terug te keren in het arbeidsproces.

Het UWV biedt werkzoekenden met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking het coachingsprogramma Werkfit aan. De coaching richt zich op:

 • het versterken van werknemersvaardigheden
 • het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
 • het vergroten van het inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie

Werkwijze

 • intakegesprek en inventarisatie behoeften deelnemer
 • opstellen plan van aanpak
 • vaststellen en uitvoeren van interventies

Doelgroep
Werkfit is gericht op mensen met:

 • gedragsproblematiek
 • multiproblematiek
 • chronische beperkingen
 • verstandelijke beperkingen
 • psyhosociale beperkingen
 • fysieke beperkingen

Contact