MEE IJsseloevers zoekt ervaringsdeskundigen in Ommen-Hardenberg

MEE IJsseloevers is sinds een tweetal jaren gestart met een georganiseerde poule van ervaringsdeskundigen die ingezet wordt in verschillende onderdelen van de dienstverlening. Bij cursussen, trainingen en voorlichtingen, maar ook bij de individuele cliëntondersteuning. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf ervaring hebben met het leven met een beperking. Hun inzet blijkt zo succesvol dat MEE in Ommen-Hardenberg de groep ervaringsdeskundigen graag wil uitbreiden. MEE roept belangstellenden dan ook op om zich aan te melden.

MEE IJsseloevers biedt cliëntondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Door de inzet van ervaringsdeskundigen vindt er een verschuiving plaats in de aanpak bij MEE. De ervaringsdeskundige wordt al in een vroeg stadium betrokken bij (beleids)plannen en ingezet bij gesprekken met gemeenten en cliënten, trainingen en voorlichtingen.

Aanvulling op de dienstverlening
Esther Jager, consulent van MEE IJsseloevers is enthousiast over de inzet van ervaringsdeskundigen: “Ervaringsdeskundigen zijn door hun ervaring en kennis een aanvulling op de dienstverlening die professionals van MEE bieden. Zij kunnen gemeentelijke wijkteams vertellen hoe het is om te leven met een lichamelijke beperking. Ook verlopen gesprekken met cliënten door de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige meer op basis van gelijkwaardigheid. Omdat zij ooit tegen dezelfde problemen aanliepen, worden hun tips en adviezen gemakkelijker geaccepteerd. Tegelijkertijd krijgen ervaringsdeskundigen meer zelfvertrouwen, ontwikkelen ze hun vaardigheden en wordt hun sociale netwerk vergroot”.

Aanmelden als ervaringsdeskundige
De groep ervaringsdeskundigen waar MEE IJsseloevers mee samenwerkt bestaat uit mensen met en mantelzorgers van mensen met autisme, niet aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking, een visuele beperking en lichamelijke beperking. Belangstellenden kunnen bellen met Esther Jager van MEE via telefoonnummer 06 12099346 of mailen naar esther.jager@meeveluwe.nl.

Contact