MEE op Weg start in Wageningen met handige app

In Wageningen is met een feestelijke bijeenkomst het startschot gegeven voor het project MEE op Weg. Wethouder Han ter Maat reikte een certificaat uit aan de 12-jarige Selale Ankara, die deelnam aan MEE op Weg in Ede. Zij leerde om zelfstandig op de fiets naar school te gaan, in plaats van gebruik te maken van het speciaal vervoer.

In Ede zijn naast Selale ook andere deelnemers geslaagd en zijn er momenteel zeven deelnemers nog druk aan het oefenen met hun maatje. Hanneke Braber van MEE Veluwe vertelt: ”Als het eenmaal is gelukt om zelfstandig te reizen, zijn de deelnemers enorm trots. Ze ervaren meer vrijheid en zelfstandigheid. Want dat is waar het met MEE op Weg om gaat: gewoon meedoen in de samenleving, ook in het verkeer en vervoer.”

GoOV-app
Nieuw in het project is dat MEE Veluwe werkt met de GoOV-app. De GoOV-app begeleidt de reiziger van deur tot deur met looproutes en actuele OV-informatie. Indien nodig is er een noodknop om hulp in te schakelen. Dit hulpmiddel helpt deelnemers bij het zelfstandig reizen. Voor ouders en begeleiders is het een geruststelling om te weten dat er in onvoorziene situaties contact mogelijk is en dat zij altijd op de hoogte zijn van waar hun zoon of dochter zich bevindt.

Vrijwilligers
Om te oefenen met een maatje schakelt MEE de hulp in van een vrijwilliger. Daarvoor werkt MEE samen met vrijwilligersorganisaties Meldpunt Vrijwilligerswerk, Humanitas en Solidez. In Wageningen wordt MEE op Weg mogelijk gemaakt dankzij financiering van de Provincie Gelderland. Ook leerlingen die in Wageningen wonen en buiten Wageningen naar school gaan kunnen meedoen.

Samenwerking
MEE Veluwe voert in meerdere gemeenten het landelijke project MEE op Weg uit. De gemeenten Ede, Apeldoorn, Elburg, Barneveld en nu ook Wageningen bieden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die van deur-tot-deur vervoer gebruik maken, de mogelijkheid om te oefenen met zelfstandig reizen. Hierbij worden ouders, begeleiders en organisaties nauw betrokken. Zo is er bijvoorbeeld samenwerking met ’s Heeren Loo, Zideris, RIBW en het leerlingen- en WMO vervoer van de gemeente. Onlangs heeft de gemeente Ede besloten om met een tweede projectjaar vervolg te geven aan MEE op Weg. In dit project wordt MEE op Weg op nog meer scholen voor speciaal onderwijs aangeboden. Zo kunnen, naast De Toekomst, De Regenboog en De Wegwijzer, ook andere scholen deelnemen.

Belangstelling
Wie zich wil aanmelden als deelnemer of vrijwilliger kan contact opnemen met MEE Veluwe door een e-mail te sturen naar meeopweg@meesamen.nl. Bellen kan ook met Hanneke Braber via telefoonnummer 06-12056714.  Klik hier voor meer informatie over MEE op Weg.

Contact