Gezond leven: sporten en bewegen voor iedereen

MEE maakt onderdeel uit van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ die het proces van implementatie en realisatie van het landelijke Sportakkoord stimuleert. De betrokkenheid van MEE bouwt voort op het eerdere sportproject ‘Grenzeloos Actief’ (in opdracht van VWS). Doelen van het totale project zijn sportbevordering, bewustwording en netwerkvorming. Het landelijke akkoord wordt per gemeente/regio uitgewerkt in lokale/regionale akkoorden op basis van de eigen behoefte. De expertise van MEE kan, vanuit de specifieke kennis en ervaring rondom mensen met een beperking, op verschillende manieren ingezet worden om deze lokaal/regionaal op te zetten, te implementeren en/of te realiseren.

  • MEE kent de doelgroep mensen met een beperking. MEE is daarmee een belangrijk kanaal naar de doelgroep;
  • De MEE-consulenten en de in veel regio’s werkzame lokale sport- en beweegcoaches kunnen een succesfactor zijn om mensen ‘achter de voordeur weg te halen’ naar sport en bewegen;
  • MEE heeft een trainings- en ondersteuningsaanbod beschikbaar voor professionals en vrijwilligers in het sport- en beweegdomein en het bredere sociaal domein, waarmee zij kennis krijgen over de doelgroep, hoe daarmee om te gaan en met welk (sport- en beweeg)aanbod dit te bereiken is;
  • Door de participatie in netwerken rondom sport- en bewegen van MEE ontstaat een match tussen vraag en aanbod;
  • MEE kan verbanden leggen vanuit een integrale benadering van alle levensgebieden: sport, vrije tijd, gezondheid/zorg, onderwijs, werk, wonen.

Voorbeelden van inzet en resultaten
Bekijk hier een overzicht met voorbeelden hoe de expertise van MEE ingezet kan worden en in welke resultaten deze inzet zich vertaalt.

MEE inschakelen?
Wilt u gebruik maken van de expertise van MEE? Neem dan contact op met onze adviseur Inclusie, T 088 – 633 0633.

Contact