MEE vraagt om meer ambitie in kwaliteitsslag ouderenzorg

MEE en de Beroepsvereniging van cliëntenondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) zijn verheugd dat cliëntondersteuning een prominente plaats krijgt in plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen. Wel vinden zij het ambitieniveau voor cliëntenondersteuning in de beoogde kwaliteitsslag voor ouderenzorg te bescheiden. Dat schrijven MEE en de beroepsvereniging in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport die op 19 maart debatteerde over het plan van aanpak “Waardigheid en trots, Liefdevolle verzorging”.

MEE en de BMCB onderschrijven het belang van het versterken van de positie van cliënten en hun verwanten en pleit eveneens voor een optimale samenwerking tussen cliënten, zorgverleners en informele zorg. Uit ervaring weten zij namelijk dat cliëntondersteuning hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren.

Niet 2017 maar nu 
Het plan van staatsecretaris Van Rijn beoogt om cliëntondersteuning, gericht op de behoefte van de cliënt,  pas vanaf 2017 voor alle cliënten beschikbaar te laten zijn. Zorgkantoren hebben MEE en Zorgbelang echter al ingekocht om vanaf 1 januari 2015 cliëntondersteuning aan te bieden aan alle cliënten met een Wlz-indicatie. MEE zet haar jarenlange ervaring met cliëntondersteuning dus nu al volop in. MEE en BCMB vragen daarom de ambitie te verhogen en clientondersteuning voor alle cliënten nu al en niet pas in 2017 mogelijk te maken.

Bestaande instrumenten benutten 
Daarnaast vragen MEE en BMCB om beter aan te sluiten bij de bestaande kennis, ervaring en instrumenten. In het plan geeft de staatsecretaris aan een kwaliteitsimpuls te willen geven door een functiebeschrijving van cliëntenondersteuning en het maken van een beroepsprofiel. Het is niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. Zij wijzen hierbij op de vorig jaar opgerichte beroepsvereniging waar al ruim 2.000 cliëntondersteuners lid van zijn. Deze professionals werken zowel op het gebied van de Wlz als in het sociaal domein. De BCMB heeft reeds een beroepscode en een beroepsprofiel en draagt evenals MEE graag bij aan de beoogde kwaliteitsimpuls.

Debat
Tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer  op 19 maart over de verpleeghuiszorg vroegen GroenLinks, het CDA en D66 om meer ambitie dan cliëntenondersteuning voor iedereen in 2017. Daarmee sloten zij aan op het pleidooi van de MEE en de BCMB. In antwoord daarop zei de staatssecretaris dat cliëntenondersteuning voor de Wet langdurige zorg is ingekocht voor 2015 en dat hij de kwaliteit en professionaliteit wil doorontwikkelen, in overleg met MEE Nederland en Zorgbelang. Er is voor 2015 ingekocht en er zal een kwaliteitsslag gemaakt worden tot aan 2017. MEE en de BCMB geven daar nu al inhoud aan en werken graag mee aan een verdere doorontwikkeling.

Contact