MEE zet ervaringsdeskundigen in bij dienstverlening

MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Door naast professionele consulenten gebruik te maken van ervaringsdeskundigen, mensen die zelf ervaring hebben met het leven met een beperking, kan er sneller acceptatie optreden. MEE IJsseloevers en MEE Veluwe zijn sinds kort dan ook gestart met een georganiseerde poule van ervaringsdeskundigen die ingezet worden in verschillende onderdelen van de dienstverlening. Bij cursussen, trainingen en voorlichtingen, maar ook bij de individuele cliëntondersteuning.

Door de inzet van ervaringsdeskundigen vindt er een verschuiving plaats in de aanpak bij MEE. MEE had al ervaring met het inzetten van ervaringsdeskundigen bij bijvoorbeeld voorlichtingen en trekt dit nu door naar de gehele dienstverlening. De ervaringsdeskundige wordt al in een vroeg stadium betrokken bij (beleids)plannen en ingezet bij gesprekken met gemeenten en cliënten. “Beleidsbepalers praten niet langer over cliënten, maar met cliënten”, weet ervaringsdeskundige Marina (34). “Vanuit mijn eigen ervaring kan ik wijkteams vertellen hoe het is om te leven met een lichamelijke beperking. Bovendien verlopen gesprekken met cliënten door mijn aanwezigheid meer op basis van gelijkwaardigheid. Ik zit immers in hetzelfde schuitje en liep ooit tegen dezelfde problemen aan als zij. Mijn tips en adviezen worden hierdoor gemakkelijker geaccepteerd”.

Marloes Wijermars van MEE is eveneens positief over de inzet van ervaringsdeskundigen. “Ervaringsdeskundigen zijn door hun ervaring en kennis een aanvulling op de dienstverlening die vanuit de professional geboden wordt. Tegelijkertijd krijgen ervaringsdeskundigen meer zelfvertrouwen, ontwikkelen ze hun vaardigheden en wordt hun sociale netwerk vergroot”, weet Wijermars.

De groep ervaringsdeskundigen waar MEE mee samenwerkt bestaat uit mensen die ervaring hebben met o.a. autisme (ASS), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Licht Verstandelijke Beperking (LVB), een visuele beperking en lichamelijke beperking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE IJsseloevers, T 088 – 633 0633 of MEE Veluwe, T 055 526 9200.

Contact