MEE zoekt vrijwilligers informele zorg

MEE IJsseloevers biedt al ruim 10 jaar ondersteuning aan burgers met een beperking in Zeewolde. In het kader van doorontwikkeling van deze cliëntondersteuning is MEE op zoek naar vrijwilligers of ervaringsdeskundigen die bepaalde taken van consulenten overnemen. Uiteraard onder supervisie van een consulent van MEE.

MEE benadrukt dat er geen sprake is van hulpverlening door een vrijwilliger, maar van toegankelijke, betrouwbare ondersteuning. Het uitgangspunt hierbij is; wat de burger zelf kan, doet hij/zij zelf. De vrijwilliger is er voor een extra steuntje in de rug en helpt bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag bij de gemeente. De vrijwilliger kan ook mee naar een gesprek met de gemeente of helpt met het invullen van digitale formulieren van instanties. Ook kan een vrijwilliger signaleren dat er meer of andere hulp nodig is.  Meer informatie vindt u hier.

De vrijwilligers worden intern door MEE getraind en krijgen persoonlijke begeleiding en een reiskostenvergoeding. Belangstellenden voor vrijwilligerswerk kunnen contact opnemen met Desiree Kornelis, projectmedewerker van MEE, op 06-30997388 of  d.kornelis@meeijsseloevers.nl.

Contact