Meedenkbijeenkomst voor ouders in Zwartewaterland

Welzijn Mensenwerk en MEE IJsseloevers organiseren op woensdag 13 december een meedenkbijeenkomst voor ouders van jongeren die een beperking hebben, moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten of buiten hun woonplaats (speciaal) onderwijs volgen. Het blijkt dat deze jongeren vaker moeite hebben met het leggen en onderhouden van contacten en het opbouwen van een vriendenkring. Ten opzichte van leeftijdsgenoten nemen ze ook minder vaak deel aan activiteiten. Tijdens de avond kunnen ouders meedenken over wat er nodig is om hierin verandering te brengen.

De meedenkavond in Zwartewaterland is voor ouders van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die niet in hun woonplaats naar school gaan, een beperking hebben of moeilijk contact maken met leeftijdgenoten in hun eigen woonomgeving. Belangstellende ouders zijn woensdag 13 december van 19.30 tot 21.00 uur welkom in Teeuwland, Karel Doormanstraat 30 in Hasselt. Bij een vervolgbijeenkomst worden ook de jongeren betrokken.

Contact