Meer inzicht in LVB bij dienstverlenende organisaties door belevingstraining

Professionals die bij MEE de belevingstraining ‘Beleef LVB’ hebben gevolgd, hebben daarna meer inzicht in de denkwijze van iemand met een licht verstandelijke beperking. Hierdoor kunnen ze beter communiceren en voorkomt men dat er onbegrip en onduidelijkheid ontstaat. Lees hier meer over de Beleef LVB-trainingen!

Direct toepasbaar in de praktijk
Vooral in dienstverlenende organisaties waar veel direct contact is met klanten, inwoners of cliënten heeft de training ‘Beleef LVB’ direct toegevoegde waarde. Dit zijn werkvelden waarin professionals iedere dag veel mensen zien. Maar of deze mensen een licht verstandelijke beperking hebben is niet altijd te zien. Terwijl een licht verstandelijke beperking wel degelijk een uitdaging kan zijn als er afspraken gemaakt moeten worden of als iemand iets niet of verkeerd begrijpt. Door meer inzicht in en begrip voor de beperking kan de communicatie verbeterd worden. Maar kunnen ook vervelende en lastige situaties worden voorkomen. Voor de professional, en voor iemand met een licht verstandelijke beperking.

Het leven van alledag ervaren
Professionals krijgen in deze training een inkijkje in de dagelijkse praktijk door zelf te ervaren hoe het is om een licht verstandelijke beperking te hebben. Hiervoor is een speciaal LVB-belevingscircuit ingericht. Tijdens dit circuit ervaren deelnemers hoe mensen met een licht verstandelijke beperking het leven van alledag ervaren en hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is en welke emoties dit kan oproepen.

Deelnemen aan de training
Deze training is bedoeld voor professionals van dienstverlenende organisaties, zoals sociale wijkteams, afdelingen werk en inkomen van de gemeente, docenten, begeleiders in de zorg of (para)medisch personeel. Maar bijvoorbeeld ook voor medewerkers van HR-afdelingen in bedrijven waar mensen werken met een verstandelijke beperking, is deze training uitermate geschikt. Het is een verdiepingstraining waarbij geen specifiek opleidingsniveau vereist is.

Meer weten?
Afhankelijk van uw behoefte kan de training aangevuld worden met de meer theoretisch onderlegde training ‘Herkennen van en omgaan met LVB’ of trainingen die zich richten op het herkennen van en omgaan met mensen met autisme of bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel. De trainer zorgt ervoor dat de casuïstiek optimaal aansluit bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Meer weten? Neem contact op met MEE Training & Consultancy via T 088 633 0 633.

Contact