Meer regie over zorg

MEE heeft een checklist ontwikkeld om mensen die langdurige zorg ontvangen, te helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van hun zorgplan. Met behulp van de checklist krijgen mensen meer invloed op de zorg en de manier waarop de zorg uitgevoerd wordt. De checklist is gratis te downloaden.

Wanneer mensen in een zorginstelling gaan wonen, thuis zorg ontvangen of bijvoorbeeld naar dagbesteding gaan, wordt er een zorgplan gemaakt. Hierin staat welke zorg de cliënt ontvangt en welke afspraken met de cliënt gemaakt zijn over de zorg. Het plan wordt periodiek geëvalueerd samen met de cliënt of een vertegenwoordiger van de cliënt. Indien nodig, wordt het plan bijgesteld. Om de cliënt te helpen zoveel mogelijk regie te hebben over het zorgplan, heeft MEE een checklist ontwikkeld voor het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan. Het zorgplan kan ook anders genoemd worden. Bijvoorbeeld begeleidingsplan, zorgleefplan, ondersteuningsplan, persoonlijk ontwikkelingsplan of individueel plan. Ook hiervoor geldt de checklist.

In de checklist kan de cliënt of vertegenwoordiger bijvoorbeeld aanvinken in hoeverre bepaalde onderdelen aan bod komen en hun wensen en behoeften als privacy, hygiëne, besteding van de dag en manier van benaderen besproken zijn. Maar ook of opgenomen is wat iemand bijvoorbeeld zelf nog kan en wil en of er dingen veranderd zijn in de situatie van de cliënt ten opzichte van een eerdere periode. “Komen mensen er zelf of met behulp van de checklist toch niet helemaal uit, vinden ze het prettig dat iemand met hen meegaat of hen ondersteunt in de voorbereiding, dan kan een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE”, vertelt consulent Marga de Valk van MEE. “We kijken dan samen met de cliënt naar zijn of haar situatie. Verder kunnen we informatie en advies geven over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden en cliëntrechten en/of wachttijden. Ook ondersteunen we bij het vinden van een passende zorgaanbieder en dus het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan plan. En wanneer mensen het bijvoorbeeld niet eens zijn met hun zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag, dan bemiddelen we”, besluit Marga.

Onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE is voor iedereen gratis.
Meer informatie en de checklist.

Contact