Meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs

De ouders van kinderen met intensieve kindzorg ondervinden problemen met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd. De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd dat ze dit voor 1 augustus gaan oplossen. Dus als u ook deze problemen hebt dan is het nu tijd om die te melden! En ook als u van ’het kastje naar de muur’ gestuurd wordt of als u niet weet welk zorgloket verantwoordelijk is voor het organiseren van zorg en ondersteuning op school. U kunt dat melden bij het Juiste Loket: meldpunt@juisteloket.nl of bel naar (030) 7897878.

Ieder(in) en Per Saldo roepen al een tijd dat de twee betrokken ministeries samen de problemen met zorg en passend onderwijs moeten oplossen. Gelukkig slaan de beide ministeries nu inderdaad de handen ineen om knelpunten op te lossen die zich voordoen bij de inzet van zorg op school vanuit de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en het Passend Onderwijs. Uw problemen kunt u dus melden bij Het Juiste Loket. Dit Meldpunt wordt uitgevoerd door Per Saldo en Ieder(in), in samenwerking met het Ministerie van VWS. Maar bent u over deze problemen al in gesprek met een ouderwijsconsulent dan is het beter om dat traject te blijven volgen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website Hoe verandert mijn zorg.

Contact