Mini-symposium ‘Van transitie naar transformatie: burgerregie, werkelijkheid of illusie?’

De datum van 1 januari 2015 is gepasseerd, de transitie is een feit. De eerste praktijkresultaten worden zichtbaar in de wijk. Een transitie die gestoeld is op meer burgerregie, maar geïnitieerd is vanuit organisatieperspectief. Wordt de burger nu echt gehoord? Kan dat wel? ‘De burger’ als groep, of ook op individueel niveau? Is burgerregie in eigen kracht zetten of ruimte geven om zijn kracht te gebruiken? Een klantvriendelijk “Kom maar met al uw vragen” of toch sturing in aanbod? En is innovatie groots denken, of gewoon doen?

Op 24 februari organiseerden MEE IJsseloevers en MEE Veluwe in samenwerking met het lectoraat ‘Klantenperspectief in ondersteuning en zorg’ van Hogeschool Windesheim het mini-symposium ‘Van transitie naar transformatie: burgerregie, werkelijkheid of illusie?’ voor partners.

Sprekers waren Quinta Ansem, Onderzoeker lectoraat ‘Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg’ Windesheim en Opbouwwerker sociaal wijkteam Lelystad, en Ria Brands, Adviseur Innovatie en Beleid MEE IJsseloevers en MEE Veluwe. De sprekers daagden op prikkelende wijze uit om kritisch te kijken naar burgerregie in de volgende stap van de transitie: daadwerkelijke transformatie.

Lectoraat ‘Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg’

Windesheim Flevoland onderzoekt het klantenperspectief in ondersteuning en zorg, met als doel de positie van burgers te versterken die vanwege beperkingen of aandoeningen gebruikmaken van ondersteuning en zorg. en zorg- en welzijnsorganisaties handvatten te bieden voor zorg op maat. Het onderzoek richt zich op zorglogistiek, na(h)zorg op maat en inclusie (een samenleving waarin iedereen meedoet en zelfstandig leeft). Het onderzoek richt zich op vragen als: hoe zorg je ervoor dat iedereen, ongeacht zijn beperking of aandoening, mee kan doen in de maatschappij (inclusie)? Hoe zet je de klant centraal? Hoe licht je je eigen organisatie en handelen door? Hoe richt je je bedrijfsprocessen optimaal in? Hoe bied je de juiste zorg op het juiste moment?

Contact