Minister zet in op betere benutting cliëntondersteuning

Vooral mensen die het ‘t hardst nodig hebben, weten niet de weg naar cliëntondersteuning

MEE NL is verheugd dat het Kabinet de extra middelen, die het beschikbaar heeft voor versterking van cliëntondersteuning, in gaat zetten om ervoor te zorgen dat meer kwetsbare mensen de weg naar onafhankelijk cliëntondersteuning weten te vinden. Dit kondigde minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op 25 april aan in een debat met de Tweede Kamer.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat nog niet iedereen, die recht heeft op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning, deze ook krijgt. Kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag, vallen daardoor tussen wal en schip. Dit vraagstuk kwam woensdag aan de orde in het Tweede Kamer-debat over ‘Brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo-Wlz’.

In dit debat beloofde de minister om het extra geld dat in het regeerakkoord gereserveerd is voor de versterking van de cliëntondersteuning, te gebruiken om te bevorderen dat met name de kwetsbare groepen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het gaat hier om €55 miljoen euro in deze kabinetsperiode en €10 miljoen per jaar daarna.

Plannen van de minister
De minister heeft toegezegd een breed onderzoek uit te zetten naar de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast zal hij op basis van een inventarisatie naar behoefte binnen pilots, extra inzetten op cliëntondersteuning aan specifieke groepen en thema’s. Ook komt er een publiekscampagne om de bekendheid van het recht op cliëntondersteuning te vergroten. Voorts riep Bruins partijen, zoals gemeenten, op om de inzet van ervaringsdeskundigen te betalen.

Kamer overtuigd van het belang van cliëntondersteuning
MEE NL-directeur Yvon van Houdt, aanwezig bij het debat, is erg blij met de toezeggingen van de minister: “De plannen van de minister sluiten aan bij de oplossingen die MEE voor ogen heeft voor betere benutting van de cliëntondersteuning. Wat mij vooral verheugde is de breed gedragen overtuiging in de Tweede Kamer van het grote maatschappelijk belang van cliëntondersteuning.”

MEE NL-directeur Yvon van Houdt is geïnterviewd over de visie van MEE op onafhankelijke cliëntondersteuning. Een fragmentje van dat interview is zondagavond uitgezonden in het programma Reporter Radio op NPO1.  Beluisteren via http://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/453598-misstanden-n-de-maatschappelijke-ondersteuning?share=31443&t=0

Visie op cliëntondersteuning
In de aanloop naar het debat heeft MEE NL twee position papers opgesteld; één waarin de visie van MEE op cliëntondersteuning wordt uitgelegd, en één met aanbevelingen voor de besteding van de extra middelen voor cliëntondersteuning. In het kort stelt MEE NL in de position papers dat het – drie jaar na de decentralisatie van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet – voor bepaalde groepen desondanks lastig blijkt te zijn hun weg te vinden naar passende zorg en ondersteuning. Zij vallen tussen wal en schip. Elke burger heeft recht op cliëntondersteuning, maar met name kwetsbare burgers, veelal met een beperking, zullen een cliëntondersteuner nodig hebben. Ze onderscheidt daarbij vier groepen in het bijzonder:

  1. Kinderen met een beperking en passend onderwijs
  2. Gezinnen met complexe problematiek
  3. Kwetsbare jongeren (LVB* en/of ASS* en/of NAH* en/of GGZ) en weg naar volwassenheid
  4. Knelpunten voor mensen met een complexe zorgvraag die niet duidelijk binnen één stelsel vallen

MEE NL adviseert het kabinet om de extra middelen dan ook vooral in te zetten om te bevorderen dat juist die kwetsbare groepen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om naar vermogen mee te kunnen doen. Ook vraagt ze aandacht voor outreachende vormen van cliëntondersteuning (bijv. voor zorgmijders), cliëntondersteuning bij de overgang van Wmo naar Wlz en voldoende cliëntondersteuning in de Wlz. Daarnaast adviseert MEE NL in te zetten op een landelijke publiekscampagne voor cliëntondersteuning en borging van kwaliteit, kennis en ervaring.

Download hier de position paper cliëntondersteuning.
Download hier de position paper extra middelen cliëntondersteuning in regeerakkoord.

Contact