Naar een integrale aanpak (Blog)

Marieke Schoonderwoerd, projectleider MEE

“Samen zoeken naar de beste oplossing”

1huishouden1aanpak, 1gezin1plan1hulpverlener, regie terug naar het gezin/de cliënt/de burger.. Hoe vaak zijn deze termen inmiddels niet gevallen? De verhalen gingen flink rond, over ‘multi-probleemgezinnen’ waar de ene hulpverlener de deur nog niet uit was, of de volgende stond alweer op de stoep. Hulpverleners met precies dezelfde vragen: hoe is het met de financiën, hoe gaat het met de opvoeding? Hulpverleners met tegengestelde adviezen: misschien is het goed als vader de kinderen niet te vaak ziet. Misschien is het goed als het kind de vader wat vaker ziet. Als moeder in het gezin, word je er tureluurs van. Wat is nog goed? En kan ik dat zelf wel beslissen? Als ik zelf in zo’n situatie zou zitten, zou ik er flink onzeker van worden..Het project ‘1huishouden1aanpak’ in Zwolle en Kampen, waarvan ik projectleider was in de aanloop naar de transities, heeft voor heel wat duidelijkheid gezorgd op dit thema. Naast alle formele resultaten, conclusies en adviezen, is bij mij vooral één ding blijven hangen: je krijgt dit alleen voor elkaar met sterke, onafhankelijke professionals met de juiste overtuiging en voldoende tools. Professionals die geschoold zijn in sociale netwerkversterking, die handelen vanuit verwondering, vanuit volledige gelijkwaardigheid. Professionals met zoveel respect voor de cliënt, dat cliënt en professional sámen durven te zoeken naar de beste oplossing. Zowel deze houding als de juiste tools moeten in de genen zitten van een organisatie, zodat elke professional wordt gevoed in zijn ontwikkeling hierin.

Vanaf 1 januari werken de meeste gemeenten met wijkteams of varianten daarvan. Hoe gaat het nu met 1huishouden1aanpak in de wijkteams? Ik constateer dat een gedeelte geborgd is, maar dat een specifiek onderdeel ervan extra aandacht behoeft…

1huishouden1aanpak is uiteen te rafelen in twee onderdelen: enerzijds ‘versterking eigen kracht en netwerkversterking’ en anderzijds ‘heldere regie’. Nu alle consulenten van MEE met overtuiging werken vanuit de methodiek en houding van SNV (sociale netwerkversterking), is het eerste stuk vanuit MEE geborgd. Wat nu nodig is, is dat dit binnen de wijkteams goed wordt uitgedragen: via scholing en het tijdelijk gezamenlijk oppakken van cliënten, of eventueel door dit stuk door de MEE-consulenten te laten doen.

Het tweede onderdeel, ‘heldere regie’, vraagt om extra aandacht. Uitgangspunt daarbij is regievoering door de cliënt zelf, indien nodig ondersteund door een professional. Daarvoor is het nodig dat er 1) goede hulpmiddelen zijn (zoals een afstemmingswebsite onder regie van de cliënt), 2) dat alle betrokken professionals en het netwerk van de cliënt de regie accepteren en 3) dat zij onderling helder communiceren over ‘wie wat wanneer’ doet. Dit stuk kan MEE natuurlijk niet alleen. Gemeenten zouden hierin duidelijk stelling moeten nemen en wijkteams zouden moeten erkennen dat je dit niet alleen bereikt door een wijkteamlid als regievoerder aan te wijzen. Hier zijn gerichte sturing, scholing en duidelijke afspraken –ook met professionals buiten de wijkteams- voor nodig.

Oneliner: Goede regievoering bereik je niet door alleen een regievoerder aan te wijzen.

Contact