Netwerkondersteuning in buurt en wijk

De gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst doen samen met MEE IJsseloevers en zorgaanbieders een uitgebreid meerjarenonderzoek naar de inzet van informele netwerken voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Op 9 mei jl. vond een symposium plaats waar de resultaten zijn  gepresenteerd van de observaties en interviews. MEE is één van de partners in dit onderzoeksproject en was tijdens het symposium aanwezig met een ‘Inclusiecarrousel’.

In dit project wordt netwerkondersteuning in de buurt en wijk onderzocht. De vraag die daarbij centraal staat, is: Wat hebben mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking nodig om een informeel sociaalnetwerk in hun buurt of wijk op te bouwen, uit te breiden en te behouden zodat ze naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en zorgaanbieders het Wmo-beleid de komende jaren door ontwikkelen.

Bekijk hier de resultaten

Contact