Nieuwe subsidieronde voor trainingen verward gedrag

Grip op verwardheid
Aanpak voor omgang met personen met verward gedrag

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Om zorg en ondersteuning aan deze groep zo goed mogelijk in te vullen, zijn gemeenten verplicht uiterlijk een sluitende en persoonsgerichte aanpak rond verward gedrag te hebben. Daarom is MEE met diverse gemeenten een traject aangegaan in het kader van preventie en signalering van verward gedrag. Om dit mede te financieren is gebruik gemaakt van een subsidie die beschikbaar is gesteld door ZonMw.

Naast de regionale aanpak verward gedrag, is er ook een nieuwe subsidiemogelijkheid voor gemeenten om trainingen in hun werkgebied aan te vragen. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld door ZonMw. Bijvoorbeeld voor de trainingen op het gebied van licht verstandelijke beperking en GGZ-problematiek, Grip op verwardheid en Effectief communiceren.

Herkennen en signaleren
Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar in de praktijk is dit bij 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Deze mensen met een beperking worden niet altijd goed begrepen, of zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd. MEE wil gemeenten ondersteunen om  het kennisniveau en de handelingsvaardigheid van mensen die in aanraking komen met verwarde personen (zoals (zorg)professionals, loketmedewerkers van de gemeente en naast betrokkenen) te vergroten. Dit kan eraan bijdragen dat situaties minder snel escaleren. En dat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden bejegend en minder worden gestigmatiseerd.

Wilt u meer informatie over de aanpak in diverse gemeenten en/of subsidiemogelijkheden voor uw gemeente? Laat dan hier uw contactgegevens achter en wij nemen spoedig contact op.

 

 

Contact