Onafhankelijke cliëntondersteuning ook voor langdurige zorg

Cliënten met een indicatie voor langdurige zorg kunnen in 2015 expliciet een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is het recht op cliëntondersteuning stevig verankerd. In het proces vanaf indicatiestelling tot het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan bij een zorgaanbieder, is cliëntondersteuning mogelijk. De Wlz beoogt hiermee de positie van cliënten te versterken.

Cliënten met een Wlz-indicatie, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), kunnen een beroep doen op een cliëntondersteuner voor informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden. Maar ook voor het opstellen, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan of zorgplan, waarin de invulling van de Wlz-zorg wordt vastgelegd. Daarnaast kan de cliëntondersteuner helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder of bemiddelen wanneer de cliënt het niet eens wordt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag en het nakomen van bepalingen hierbinnen. Het inschakelen van een cliëntondersteuner is voor alle cliënten kosteloos.

Onafhankelijk
WLZ-cliënten kunnen hiervoor terecht bij het zorgkantoor, maar per 1-1-2015 hebben zij expliciet ook de mogelijkheid gekregen om  een beroep te doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor zijn in de twee onafhankelijke partijen gecontracteerd. In de regio IJsseloevers zijn dat: MEE IJsseloevers en  Zorgbelang en in de regio Veluwe zijn dat MEE Veluwe en Zorgbelang.  De cliënt mag zelf kiezen waar hij aanklopt. Simone van Ruth, bestuurder MEE IJsseloevers en MEE Veluwe: “De WLZ-cliëntondersteuners van MEE zijn onafhankelijk van gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren.”
Van Ruth vervolgt: “Met het overhevelen van een aantal zorgtaken naar de gemeenten per 1 januari 2015 kunnen mensen met een ondersteuningsvraag via hun gemeente al kosteloos een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). MEE IJsseloevers en MEE Veluwe hebben hierover afspraken gemaakt met alle gemeenten. Nu kunnen ook cliënten met een indicatie voor langdurige zorg vanaf 1 maart bij  MEE Veluwe en MEE IJsseloevers terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Zo ontstaat er een mooie verbinding tussen de beide wetstelsels. Ongeacht zorgzwaarte kan men bij MEE terecht voor cliëntondersteuning en zijn de lijntjes met alle betrokken partijen snel gelegd. Wlz-cliënten kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen.”

MEE
MEE ondersteunt mensen met een kwetsbaarheid of beperking en hun omgeving bij vragen over zorg, wonen, werk, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. Vanuit haar onafhankelijke positie is MEE er ook om mensen bij te staan, bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente of een zorgorganisatie, een (voor)onderzoek naar een beperking of een aanvraag voor een voorziening of zorg. Iedereen mag gratis gebruik maken van de cliëntondersteuning. Naast haar rol als cliëntondersteuner fungeert MEE tevens als kenniscentrum voor gemeenten en sociale partners om de jarenlange kennis en expertise op het gebied van leven met een beperking, het versterken van eigen kracht en netwerken te delen en in te zetten in innovatieve projecten en samenwerkingen.

Contact