Onderzoek toont risico coronamaatregelen voor kwetsbare mensen

De maatregelen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden, leiden bij kwetsbare groepen tot een verminderde kwaliteit van leven en tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek van Nederlandse kennisinstellingen en maatschappelijke partners, gecoördineerd door de Universiteit van Amsterdam. Ruimere beleidsdoelen en een lokale aanpak bieden oplossingen.

In het project Coronatijden brengt een consortium van kennisinstellingen en maatschappelijke partners de impact van de coronacrisis op kwetsbare groepen in Nederland in kaart. Het gaat hierbij om ouderen, thuis en in het verpleeghuis; mensen met psychiatrische problemen; mensen met lichte verstandelijke beperkingen; dak- en thuislozen; gezinnen met jonge kinderen; gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is, en begeleiders en mantelzorgers.

MEE is betrokken bij het kwalitatieve onderzoek onder mensen met een lichte verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en/of autisme. Vijftien cliëntondersteuners van MEE  brengen hiertoe hun ervaringen met hun cliënten in relatie tot dit thema in. MEE NL-directeur Yvon van Houdt: ‘Mooi dat er aandacht is voor deze problematiek van mensen met lichte verstandelijke beperkingen. We zijn dan ook blij dat we dit deel van het onderzoek voor onze rekening kunnen nemen.’

De eerste resultaten van het onderzoek
Uit de eerste resultaten blijkt dat gezondheids- en welzijnsproblemen bij alle kwetsbare groepen zijn versterkt. Op basis van de bevindingen en in lijn met de recente richtlijnen adviseert het consortium essentieel en veilig face-to-face contact mogelijk te maken in de zorg voor kwetsbare groepen. Het risico op besmetting moet steeds afgewogen worden tegen het garanderen van een minimale kwaliteit van leven, welzijn en gezondheid.

Lees verder op de website van de Universiteit van Amsterdam. https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2020/05/onderzoek-toont-hoe-coronamaatregelen-kwetsbare-groepen-hard-raken.html?origin=WEZySme2RfOAS6psboF29g?&cb

Contact