Partnercursus omgaan met autisme in Ede

Samenleven met een partner met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is niet altijd makkelijk en kan voor stress, frustraties en communicatieproblemen zorgen. Bij veel partners is er behoefte aan ondersteuning. Daarom organiseert MEE Veluwe in het najaar van 2018 de partnercursus ‘Omgaan met autisme’ in Ede.

De cursus is bedoeld voor mensen die een partner hebben met een stoornis in het autistisch spectrum, zoals PDD-Nos of Asperger. Het doel van de cursus is het ondersteunen van partners van iemand met autisme en voorkomen dat ze zelf klachten of problemen gaan ontwikkelen. Als partner sta jij centraal. Er wordt informatie gedeeld over verschillende belangrijke onderwerpen zoals communicatie, rolverdeling en zorg voor jezelf. Daarnaast is er volop ruimte om te praten & ervaringen uit te wisselen met andere mensen die ook een partner met autisme hebben.

Acht bijeenkomsten
De partnercursus Omgaan met autisme start in het najaar van 2018 en bestaat uit acht bijeenkomsten die tweewekelijks plaatsvinden. Tijdens elke bijeenkomst staat er een thema centraal en is er een consulent van MEE aanwezig samen met een ervaringsdeskundige. De cursus wordt gehouden in Buurtcentrum De Meerpaal in Ede op donderdagavonden van 19.45 tot 21.45 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Deelnemen?
Iedereen die deel wil nemen aan deze cursus kan zich aanmelden bij Sowina Alkemade van MEE Veluwe via 06 – 21 52 38 74 of s.alkemade@meeveluwe.nl.

Contact