Praat MEE over innovatie van de dienstverlening

Op dinsdagavond 24 november organiseren MEE Veluwe en MEE IJsseloevers een klankbordbijeenkomst voor mensen met een beperking, hun naasten en anderszins belangstellenden om hen de kans te geven mee te denken over innovaties binnen  de dienstverlening. In het afgelopen jaar is er veel veranderd in de ondersteuning voor mensen met een beperking. MEE volgt deze ontwikkelingen en gaat graag  in gesprek om nieuwe ideeën voor ondersteuning te toetsen  aan de ideeën en ervaringen van  de aanwezigen.

De klankbordbijeenkomst is bedoeld voor (oud-)cliënten, naasten en ook voor mensen met een beperking die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met MEE. Om te voorkomen dat reacties niet voldoende aan bod kunnen komen, wordt een maximum van 35 deelnemers aangehouden. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar p.haisma@meesamen.nl. De bijeenkomst vindt plaats in Apeldoorn.

MEE
MEE ondersteunt mensen met een kwetsbaarheid of beperking en hun omgeving bij vragen over zorg, wonen, werk, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. Iedereen mag gebruik maken van de cliëntondersteuning, er is geen indicatie nodig. Naast haar rol als cliëntondersteuner fungeert MEE als kenniscentrum voor gemeenten en sociale partners om de jarenlange kennis en expertise op het gebied van leven met een beperking, het versterken van eigen kracht en netwerken te delen en in te zetten in innovatieve projecten en samenwerkingen.

Contact