Project Smart met Geld in magazine Rabobank

De Rabobank besteedde onlangs ruim aandacht aan  Smart met Geld, een project waarin kwetsbare jongeren leren om verstandig om te gaan met geld.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen van praktijkscholen vaker in de schulden terecht komen. Daarom ontwikkelde MEE het lesprogramma Smart met Geld. Dankzij de financiële bijdrage van de Rabobank Foundation en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan dit lesprogramma worden aangeboden. In acht lessen leren kwetsbare jongeren beter omgaan met geld.

Artikel Rabobank Smart met Geld

 

Contact